Nacionālās reģistrācijas procedūras veidlapas

“Elektroniski aizpildāma veidlapa” – veidlapa, ko var aizpildīt elektroniski un pēc tam

  1. izdrukāt, parakstīt un iesniegt Patentu valdē papīra formā vai
  2. parakstīt ar elektronisko parakstu un atsūtīt uz Patentu valdes e-pasta adresi pasts@lrpv.gov.lv .

“Elektroniski aizpildāma veidlapa” nav tiešsaistē iesniegta veidlapa, atlaide netiek piemērota. Atlaide maksai 10% apmērā tiek piemērota iesniegumiem, kas ir iesniegti tiešsaistes režīmā, izmantojot e-pakalpojumu piedāvātās iespējas, un veicot tūlītēju samaksu, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Preču zīmes reģistrācijas pieteikums (pieejams e-pakalpojums)


Iesniegums par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu (pieejams e-pakalpojums)


Pilnvara pārstāvībai preču zīmju lietvedības procedūrās


Preču zīmes nodošanas apliecība


Preču zīmes nodošanas akts


 Starptautiskās reģistrācijas procedūras veidlapas

Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikums


Madrid System of International Registration of Marks: Forms

Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas procedūras veidlapas

Veidlapas un pieteikumi

Preču zīmes pieteikšana