Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preču zīmes īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai savas preču zīmes izmantošanas tiesības attiecībā uz visu preču vai pakalpojumu sarakstu, kuram preču zīme reģistrēta, vai tā daļu. Atbilstoši licences līguma raksturam (izņēmuma licence vai vienkārša licence) preču zīmes tiesību izdevējpuse (licenciārs), kā arī saņēmējpuse (licenciāts) uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu par licences līguma reģistrēšanu;
  2) reģistrā iekļaujamo ziņu apliecinošs dokuments;
  3) pilnvara, ja nepieciešams.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Patentu valde pēc noteiktās maksas saņemšanas ziņas par reģistrētas preču zīmes licences līgumu iekļauj Preču zīmju reģistrā un publicē savā oficiālajā izdevumā. Licenciāram un licenciātam Patentu valde nosūtīta paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu. Šādā kārtībā Preču zīmju reģistrā iekļauj un publicē arī ziņas par licences līguma darbības izbeigšanos vai grozījumiem licences līgumā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas, reģistrācijas pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija45.00 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu pasts@lrpv.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Konsultante
pasts [at] lrpv.gov.lv