Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju ir aizsargājama, ja tā ir attiecīgā topogrāfijas izveidotāja intelektuālā darba rezultāts un nav vispārzināma pusvadītāju izstrādājumu ražošanā. Topogrāfija uzskatāma par tās izveidotāja intelektuālā darba rezultātu, iekams nav pierādīts pretējais.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz:
  1) iesniegums par topogrāfijas reģistrāciju;
  2) topogrāfijas īss apraksts;
  3) materiāli, kas skaidri un nepārprotami identificē topogrāfiju un tās elementus un ir derīgi reproducēšanai;
  4) dokumenti, kas apliecina topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas datumu (ja topogrāfijas izmantošana uzsākta pirms pieteikuma iesniegšanas). Ja topogrāfijas pirmo komerciālo izmantošanu uzsācis nevis pieteicējs, bet cita persona, pieteicējs norāda, kādas attiecībā uz topogrāfiju ir viņa tiesiskās attiecības ar šo personu;
  5) pilnvara, ja pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību;
  6) dokumentu par pieteikuma maksas samaksu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas pieteikuma iesniegšana150.00
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācija, ieskaitot reģistrācijas apliecības izsniegšanu un publikāciju par reģistrāciju75.00
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas paraugu iesniegšana un uzglabāšana saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 5. panta 2. daļas 1. punktu85.00
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija (izņemot piespiedu licenci)45.00
Komercķīlas atzīmes reģistrācija28.46

Reģistrācijas pieteikumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu