Patentu valdes darbinieki, kuri deleģēti pastāvīgai dalībai starptautisko institūciju darba grupās, sanāksmēs u.tml.

Amats, vārds, uzvārds

Organizācija/ institūcija

Darba grupa/sanāksme

Tiesību akts

Patentu valdes direktors
 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas pārstāvis EUIPO Administratīvajā padomē

Dalības tiesiskais pamats: Regula Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi, 126. pants

Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore
Baiba Graube

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EUIPO Administratīvajā padomē.

Dalības tiesiskais pamats: Regula Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi, 126. pants

Patentu valdes direktors
 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas pārstāvis EUIPO Budžeta komitejā.

Dalības tiesiskais pamats: Regula Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi, 138. pants

Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore
Baiba Graube

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EUIPO Budžeta komitejā.

Dalības tiesiskais pamats: Regula Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi, 138. pants

Patentu valdes direktors
 

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Administratīvā padome

Latvijas Republikas pārstāvis EPO Administratīvajā padomē.

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. panta (b) punkts; 26. pants

Izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktore
Līga Lārmane

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Administratīvā padome

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EPO Administratīvajā padomē.

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. panta (b) punkts; 26. pants

Patentu valdes direktors
 

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Budžeta un finanšu komiteja

Latvijas Republikas pārstāvis EPO Budžeta un finanšu komitejā.

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. panta (b) punkts; Eiropas patentu konvencijas Finansēšanas reglaments

Izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktore
Līga Lārmane

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Budžeta un finanšu komiteja

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EPO Budžeta un finanšu komitejā.

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. panta (b) punkts; Eiropas patentu konvencijas Finansēšanas reglaments

Izgudrojumu ekspertīzes departamenta vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos 
Māra Rozenblate

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Patentu tiesību komiteja

Latvijas Republikas pārstāvis EPO Patentu tiesību komitejā.

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. panta (b) punkts – komiteja ir Administratīvās padomes izveidota institūcija

Patentu valdes direktors
 

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Tehniskā un darbības nodrošinājuma atbalsta komiteja

Latvijas Republikas pārstāvis EPO Tehniskā un darbības nodrošinājuma atbalsta komitejā.

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. panta (b) punkts – komiteja ir Administratīvās padomes izveidota institūcija

Intelektuālā īpašuma informācijas centra direktore
Agnese Buholte

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Tehniskā un darbības nodrošinājuma atbalsta komiteja

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EPO pārstāvis Tehniskā un darbības nodrošinājuma atbalsta komitejā.

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. panta (b) punkts – komiteja ir Administratīvās padomes izveidota institūcija

Juridiskā un administratīvā departamenta direktore
Ieva Ābelīte

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (EU Observatory)

Latvijas Republikas pārstāvis EUIPO Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrā.

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 386/2012 4. panta 1. punkts

Intelektuālā īpašuma informācijas centra direktore
Agnese Buholte

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas pārstāvis EUIPO Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra darba grupā „Public Awareness Working Group”

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 386/2012 4. panta 4. punkts)