Patentu valdes darbinieki, kuri deleģēti pastāvīgai dalībai starptautisko institūciju darba grupās, sanāksmēs u. tml.

Amats, vārds, uzvārds

Organizācija/institūcija

Darba grupa/sanāksme

Tiesību akts

Patentu valdes direktors

Agris Batalauskis
 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas pārstāvis EUIPO Administratīvajā padomē

Dalības tiesiskais pamats: Regula Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi, 126. pants

Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore

Baiba Graube

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EUIPO Administratīvajā padomē

Dalības tiesiskais pamats: Regula Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi, 126. pants

Patentu valdes direktors

Agris Batalauskis

 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas pārstāvis EUIPO Vadības un budžeta komitejā

Dalības tiesiskais pamats: Regula Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi, 138. pants

Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore

Baiba Graube

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EUIPO Vadības un budžeta komitejā

Dalības tiesiskais pamats: Regula Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi, 138. pants

Patentu valdes direktors

Agris Batalauskis

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Administratīvā padome

Latvijas Republikas pārstāvis EPO Administratīvajā padomē

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. daļas (b) punkts; 26. pants

Patentu departamenta direktore

Līga Lārmane

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Administratīvā padome

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EPO Administratīvajā padomē

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. daļas (b) punkts; 26. pants

Patentu valdes direktors

Agris Batalauskis

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Budžeta un finanšu komiteja

Latvijas Republikas pārstāvis EPO Budžeta un finanšu komitejā

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. daļas (b) punkts; Eiropas patentu konvencijas Finansēšanas reglaments

Patentu departamenta direktore

Līga Lārmane

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Budžeta un finanšu komiteja

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EPO Budžeta un finanšu komitejā

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. daļas (b) punkts; Eiropas patentu konvencijas Finansēšanas reglaments

Patentu departamenta vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos

Māra Rozenblate

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Patentu tiesību komiteja

Latvijas Republikas pārstāvis EPO Patentu tiesību komitejā

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. daļas (b) punkts – komiteja ir Administratīvās padomes izveidota institūcija

Patentu valdes direktors

Agris Batalauskis

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Tehniskā un darbības nodrošinājuma atbalsta komiteja

Latvijas Republikas pārstāvis EPO Tehniskā un darbības nodrošinājuma atbalsta komitejā

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. daļas (b) punkts – komiteja ir Administratīvās padomes izveidota institūcija

 

Patentu departamenta direktore

Līga Lārmane

Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Tehniskā un darbības nodrošinājuma atbalsta komiteja

Latvijas Republikas alternatīvais pārstāvis EPO Tehniskā un darbības nodrošinājuma atbalsta komitejā

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas patentu konvencijas 4. panta 2. daļas (b) punkts – komiteja ir Administratīvās padomes izveidota institūcija

Administratīvā un finanšu departamenta direktora vietniece/Juridiskās nodaļas vadītāja

Linda Zommere

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (EU Observatory)

Latvijas Republikas pārstāvis EUIPO Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrā

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 386/2012 4. panta 1. punkts

Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta direktore

Terēze Vētra

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Latvijas Republikas pārstāvis EUIPO Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra darba grupā „Public Awareness Working Group”

Dalības tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 386/2012 4. panta 4. punkts