Uzņēmējdarbības idejas - Intelektuālā īpašuma rokasgrāmata jaunuzņēmumiem

Rokasgrāmatā ir apkopota jaunuzņēmumiem noderīga informācija par IĪ aizsardzību, tā komercializācijas iespējām un to, kur meklēt jaunuzņēmumiem paredzēto finansiālo atbalstu. Materiālā lasāmi arī piecu Latvijas uzņēmumu pieredzes stāsti.
Skatīt vairāk

Nacionālā preču zīme

Preču zīmes izvēle vai radīšana ir katra jauna biznesa pasākuma svarīga daļa. Ja apzīmējums izraudzīts veiksmīgi, tas kļūst par produkta un komersanta vizītkarti. Preču zīme patērētājiem ļauj atpazīt konkrēto produktu plašajā līdzīgo produktu klāstā.
Skatīt vairāk

Eiropas Savienības preču zīme

Ja uzņēmējs orientējas vienīgi uz vietējo tirgu, var pietikt, ka preču zīmi aizsargā tikai nacionālā mērogā, reģistrējot to Patentu valdē. Ja ir paredzams preču vai pakalpojumu eksports, ir jādomā par preču zīmes starptautisku aizsardzību.
Skatīt vairāk

Nacionālais dizainparaugs

Dizainparaugs ir izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kas izriet no izstrādājuma vai tā rotājuma (ornamenta) īpatnībām, it sevišķi no līniju, apveida, krāsu, formas, virsmas struktūras vai izmantoto materiālu īpatnībām.
Skatīt vairāk

Kopienas dizainparaugs

Ja orientējas vienīgi uz vietējo tirgu, var pietikt, ka dizainparaugu aizsargā tikai nacionālā mērogā, – reģistrējot to Patentu valdē. Tomēr, ja ir paredzams preču vai pakalpojumu eksports, ir jādomā par aizsardzību ārvalstīs.
Skatīt vairāk

Patents

Katru dienu cilvēki visā pasaulē izgudro jaunas ierīces, vielas un paņēmienus, kas nepārtraukti sekmē tehnisko progresu. Taču, radot kaut ko jaunu, ne visi izgudrotāji aizdomājas par sava izgudrojuma aizsardzību ar patentu.
Skatīt vairāk

Kāpēc nepieciešams veikt patentu informācijas meklējumu

Pirms patenta pieteikuma iesniegšanas, uzsākot jaunu pētniecības projektu, produkta vai tehnoloģijas ražošanu vai tās pārdošanu, veiciet patentu informācijas meklējumu.
Skatīt vairāk

Patentu informācijas pakalpojumi

Veicam patentu informācijas meklējumus, sākot ar patentu datu precizēšanu līdz pat sarežģītiem tehnikas līmeņa meklējumiem dažādās tehnikas nozarēs.
Skatīt vairāk