Preču zīmju pieteikumu un reģistrāciju skaits

2023-2016

 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

2016

Preču zīmju pieteikumi

nacionālajā procedūrā

1118 1063 1347 1161 1314 2070 1798

1484

Madrides savienības ietvaros

835 1053 1039 1053 1476 1501 1405

1056

kopā

1953 2116 2386 2214 2790 3571 3203

2540

Reģistrētās preču zīmes

nacionālajā procedūrā

994 996 1023 1108 1444 1618 1489

1191

Madrides savienības ietvaros

897 950 950 1500 1501 1323 1405

1056

kopā

1891 1946 1973 2608 2945 2941 2894

2247

 

2015-2011

 

2015 2014 2013 2012

2011

Preču zīmju pieteikumi

nacionālajā procedūrā

1809 1474 1456 1554

1606

Madrides savienības ietvaros

1489 1600 1931 1808

1954

kopā

3298 3074 3387 3362

3560

Reģistrētās preču zīmes

nacionālajā procedūrā

1204 1234 1434 1209

1386

Madrides savienības ietvaros

1489 1600 1931 1808

1954

kopā

2693 2834 3365 3017

3340

Latvijas izcelsmes preču zīmju pieteikumu un reģistrāciju skaits

2023-2016

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

2016

Preču zīmju pieteikumi

925 869 1109 976 1093 1842 1521

1182

% no pieteikumu kopskaita

47 41,7 46,5 44,1 39,2 52 47,5

46,5

Reģistrētās preču zīmes

833 795 872 907 1259 1393 1189

1027

% no reģistrāciju kopskaita

44 40,8 44,1 34,8 42,8 47 41,1

45,7

 

2015-2011

  2015 2014 2013 2012

2011

Preču zīmju pieteikumi

1546 1205 1192 1293

1270

% no pieteikumu kopskaita

46,9 39,2 35,2 38,5

35,7

Reģistrētās preču zīmes

992 965 1172 947

1054

% no reģistrāciju kopskaita

36,8 34,1 34,8 31,2

31,6

Starptautiskai reģistrācijai pieteiktās Latvijas izcelsmes preču zīmes
(saskaņā ar Madrides nolīgumu par zīmju starptautisko reģistrāciju un ar šī nolīguma protokolu)

2023-2016

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

2016

Pieteiktās preču zīmes

62 68 93 74 120 90 94

113

   

2015-2011

  2015 2014 2013 2012

2011

Reģistrētās preču zīmes

101 111 124 85

111