Latvijas Republikas Patentu valde, ieviešot Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra dalībvalstu tiesu prakses apkopošanas projektu, ir apkopojusi 11 Latvijas Republikas tiesu nolēmumus civillietās par preču zīmēm, dizainparaugiem vai patentiem, kas ir būtiski tiesu praksei un kas ir stājušies likumīgā spēkā no 2006. gada līdz 2014. gadam.

Lietas Nr. C04311409 (SKC-0175/2014)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments Lietas pārskats
Puses AS „Kimmels Rīga” pret SIA „Brūveris”  
Datums 2014. gada 10. decembris
IĪ tiesības Preču zīmes  
     
Lietas Nr. C04212809 (PAC-0211/2012)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta Lietas pārskats
Puses Čehijas sabiedrība „POLDI Hutte s.r.o.” pret Patentservis Praha  
Datums 2012. gada 12. aprīlis
IĪ tiesības Preču zīmes  
     
Lietas Nr. C04528010 (PAC-0154/2014)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta Lietas pārskats
Puses Nīderlandes uzņēmums „Inter IKEA Systems B.V.” pret SIA „I-Home”  
Datums 2014. gada 6. maijs
IĪ tiesības Preču zīmes  
     
Lietas Nr. C04153414 (C-0375-15/11)  
Tiesa Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija Lietas pārskats
Puses SIA „VT EAST” pret Vaiņodes novada domi, SIA „WS”, SIA „Liepājas Celtnieks”, SIA „SK JUMTS”  
Datums 2015. gada 12. marts
IĪ tiesības Dizainparaugi  
     
Lietas Nr. C04375909 (PAC-0070/2013)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta Lietas pārskats
Puses ASV uzņēmums „Hewlett-Packard Development Company, L.P.” pret SIA „RF serviss”  
Datums 2013. gada 29. janvāris
IĪ tiesības Preču zīmes  
     
Lietas Nr. C04310408 (C-0439-11/26)  
Tiesa Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija Lietas pārskats
Puses ASV kompānija „Wrangler Apparel Corporation” pret Ķīnas kompāniju „Jindi Tie Tong”, Kazahstānas kompāniju TOO „Hozu-Avto KZ” un ASV kompāniju „Font Media Group LLC”  
Datums 2011. gada 31. janvāris
IĪ tiesības Preču zīmes  
     
Lietas Nr. C04270110 (PAC-0115/2014)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta Lietas pārskats
Puses ASV uzņēmums „E. I. du Pont de Nemours and Company” pret Islandes uzņēmumu „Actavis Group Hf”  
Datums 2014. gada 26. jūnijs
IĪ tiesības Patenti  
     
Lietas Nr. C04454310 (PAC-0188/2013)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta Lietas pārskats
Puses Krievijas uzņēmums „Akva-Laif” pret /personu F/  
Datums 2013. gada 10. septembris
IĪ tiesības Preču zīmes  
     
Lietas Nr. C04436111 (PAC-0822/2013)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta Lietas pārskats
Puses AS „Latvijas balzams” pret SIA „Mājas alus”  
Datums 2013. gada 2. aprīlis
IĪ tiesības Preču zīmes  
     
Lietas Nr. C04228412 (PAC-1797/2012)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta Lietas pārskats
Lietas Puses SIA „Elizabete Hotel” pret SIA „Elizabetes centrs”  
Datums 2012. gada 27. augusts
IĪ tiesības Preču zīmes  
     
Lietas Nr. C01148412 (PAC-2428/2012)  
Tiesa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta Lietas pārskats
Puses rijas uzņēmums „Pfizer Ireland Pharmaceuticals” pret Vācijas uzņēmumu „ratiopharm GmbH”  
Datums 2012. gada 6. novembris
IĪ tiesības Patenti