Intelektuālā īpašuma izpratni veicinoši materiāli skolēniem un skolotājiem

attels

 

Projekts IP in Education (Intelektuālais īpašums izglītībā) ir Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) iniciatīva, kas veicina radošumu, inovācijas, uzņēmējdarbību un atbildīgu digitālo iesaistīšanos Eiropas jauniešu vidū. Kopā ar ieinteresētajām pusēm, IP in Education komanda ir izveidojusi dažādus resursus un mācību materiālus, kas veicina intelektuālā īpašuma izpratni bērniem un skolotājiem.

IdeasPowered@School ir bagātīgs tiešsaistes resurss, kas piedāvā plašu materiālu klāstu visās Eiropas Savienības valodās.

Pieejamā informācija būs Jums noderīga, ja: 

  1. meklējat interesantus resursus mācību stundu veidošanai, kas palīdzētu skolēniem izprast intelektuālo īpašumu un tā nozīmi; 
  2. vēlaties organizēt Intelektuālā īpašuma informācijas dienu savā izglītības iestādē; 
  3. plānojat savās nodarbībās iekļaut radošuma, inovācijas un uzņēmējdarbības tēmas.

IdeasPowered@School materiāli latviešu valodā:

21 diena līdz radošākai dzīvei - palīgs skolēniem radošuma novērtēšanā

Mūsdienās radošums un inovācija ir būtiskas īpašības katrā dzīves jomā. Šī dienasgrāmata palīdzēs pilnveidot skolēna radošās prasmes un attīstīt radošo domāšanu.
Skatīt vairāk

Intelektuālais īpašums izglītībā - intelektuālā īpašuma pamati skolotājiem

Materiāls paredzēts skolotājiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par intelektuālo īpašumu un tā nozīmi, skolēnos veicināt radošumu, inovācijas, uzņēmējdarbību un attīstīt digitālās prasmes. Tomēr materiāls būs noderīgs arī ikvienam interesentam.
Skatīt vairāk

Vairāk materiālu skolotājiem pieejami IdeasPowered@School tīmekļa vietnes sadaļā "Intelektuālā īpašuma mācību materiāli".