Mācību video "Intelektuālais īpašums"

Tavaklase.lv sadarbībā ar Patentu valdi izveidojusi mācību video pamatskolas skolēniem par intelektuālo īpašumu. 

Video laikā skolēni uzzinās:

  1. Kāpēc ir svarīgi aizsargāt intelektuālo īpašumu?
  2. Kas ir patenti, preču zīmes un dizainparaugi un kā tie savstarpēji atšķiras?
  3. Kas ir autortiesības?
  4. Kas ir viltojumi un kādi riski pastāv cilvēku veselībai un drošībai, pērkot viltotas preces?

Tavaklase.lv ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīva, un mācību materiālu satura veidošanu nodrošina Valsts izglītības satura centra (VISC) Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030) komanda.


LaIPA, Kultūras ministrijas un AKKA/LAA izglītojošs projekts Autorskola

autorskola

 

Izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei skolu jauniešiem, viņu vecākiem, pedagogiem un ikvienam interesentam.

Projekta ietvaros skolu pedagogiem izstrādāts plašs mācību metodiskais materiāls viegli uztveramā formā, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Savukārt bērniem un jauniešiem tēmas apguvei pieejami vienkārši autortiesību un blakustiesību jautājumu skaidrojumi, kurus papildina interaktīvās spēles un video.


LaIPA un AKKA/LAA materiāls Autors – Teicamnieks

attels

Interaktīvais mācību materiāls-tests Autors – teicamnieks ir paredzēts sākumskolas skolēniem un to skolotājiem. Tā mērķis ir pilnveidot izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām, lai veicinātu skolēnu gatavību ikdienā pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus.

Interaktīvo mācību testu ieteicams izmantot dažādos mācību priekšmetos, piemēram, sociālajās zinībās, ētikā, arī klases stundās, lai apspriestu vērtībizglītības jautājumus, piemēram, godīgumu, atbildību, cieņu.


Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) veidotie mācību materiāli

Brošūrā uzzināsiet, kā izgudrojumi tiek radīti un kā izgurotāji iegūst patentus. Lai labāk nostiptinātu iegūtās zināšanas, brošūra papildināta ar dažādiem praktiskiem un radošiem uzdevumiem - spēlēm, prāta vingrinājumiem, izgudrojuma žurnālu u.c.

Komiksi par preču zīmēm un patentiem: komiksu (attēlstāstu) mērķauditorija ir skolēni vecumā no 8 līdz 12 gadiem, tomēr arī vecāko klašu skolēni tos ir atzinuši par vērtīgiem, interesantiem un noderīgiem mācību materiāliem, kas palīdz izprast intelektuālā īpašuma pamatjautājumus.