Skolēnu konkurss “Radošais intelektuālis”

Konkursa logo

 

Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu, Valsts izglītības satura centru un biedrību “Junior Achievement Latvia” ik gadu organizē konkursu skolēniem, kura mērķis ir attīstīt skolēnu radošumu, sekmēt skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma, jo īpaši rūpnieciskā īpašuma nozīmi un tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju.

 

Konkursa uzdevums

Skolēni tiek aicināti izveidot divus radošus uzdevumus par intelektuālā īpašuma tematiku, kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem. Izstrādājot dažādu uzdevumu saturu, jābalstās uz metodiskajā materiālā Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” iekļatajām tēmām.

Kurš var piedalīties?

Latvijas vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 5. līdz 12. klašu skolēni.

Komandas sastāvs

Konkursā dalībnieki piedalās komandās: divu vai trīs skolēnu sastāvā un skolotājs. Komandā var būt skolēni no dažādām Latvijas izglītības iestādēm.

Pieteikšanās

No 2023. gada 5. septembra līdz 2023. gada 19. oktobra plkst. 17.00.

Iesniegto darbu vērtēšana

Vērtējot pieteiktos uzdevumus, žūrija piešķirs punktus, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • atspoguļoto faktu precizitāte – maksimālais punktu skaits 5;
 • idejas oriģinalitāte – maksimālais punktu skaits 5;
 • mākslinieciskā kvalitāte – maksimālais punktu skaits 5;
 • tehniskais izpildījums – maksimālais punktu skaits 5.

Žūrija

Skolēnu konkursa “Radošais intelektuālis” žūrijas komisijas sastāvs:

 1. Baiba Kravale (Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācija)
 2. Jevgeņija Gainutdinova (Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa)
 3. Inga Bolmane (biedrība “Junior Achievement Latvia”)
 4. Sandra Falka (Valsts izglītības satura centrs)
 5. Dace Liberte (Patentu valde)
 6. Inguna Gruntiņa (Patentu valde)

Apbalvošana

Laureātu apbalvošana notiks 2023. gada 24. novembrī "AirBaltic" mācību centrā. 

Balvas

Konkursā visas komandas saņem pateicības rakstu, bet godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus.

Dalībnieki balvas par 1., 2. un 3. vietu iegūst divās klašu grupās: 5.-8. klase un 9.-12. klase. Paredzēts piešķirt arī simpātiju un veicināšanas balvas.

1. vietas ieguvēji – katrs komandas skolēns balvā iegūst bezvadu skaļruni un skolotājs – dāvanu karti grāmatnīcā (pateicības balva).

2. vietas ieguvēji – katrs komandas skolēns balvā iegūst bezvadu austiņas un skolotājs – pateicības balvu.

3. vietas ieguvēji – katrs komandas skolēns balvā iegūst elektrisko zobu birsti un skolotājs – pateicības balvu.

Dokumenti

Skolēnu konkursa "Radošais intelektuālis" nolikums

Konkursa “Radošais intelektuālis” kalendārs

 • pieteikumu iesniegšana – no 2023. gada 5. septembra līdz 2023. gada 19. oktobra plkst. 17.00;
 • iesniegto darbu vērtēšana – no 2023. gada 25. oktobra līdz 2023. gada 8. novembrim;
 • laureātu paziņošana – 2023. gada 13. novembrī;
 • laureātu apbalvošana – 2023. gada 24. novembrī.

Pieteikumu un apliecinājumu iesniegšana

Iesniedz elektroniski parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu Karina.Breimane@lrpv.gov.lv vai nosūta Patentu valdei pa pastu uz adresi Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050

Darbu iesniegšana

Elektroniski, nosūtot uz e-pastu Karina.Breimane@lrpv.gov.lv. Iesniedzot darbus, lūgums norādīt komandas dalībnieku vārdus un uzvārdus, skolotāja vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto skolu/as.

 

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar:

Karīna Breimane

Projekta koordinatore
Karina.Breimane [at] lrpv.gov.lv

Skolēnu konkursa laureāti: