Skolēnu konkurss “Radošais intelektuālis”

Konkursa logo

 

Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu, Valsts izglītības satura centru un biedrību “Junior Achievement Latvia” ik gadu organizē konkursu skolēniem, kura mērķis ir attīstīt skolēnu radošumu, sekmēt skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma, jo īpaši rūpnieciskā īpašuma nozīmi un tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju.

Skolēnu konkursa laureāti: