Skolēnu konkurss “Radošais intelektuālis”

Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu, Valsts izglītības satura centru un biznesa izglītības biedrību “Junior Achievement Latvia” ik gadu organizē konkursu skolēniem, kura mērķis ir attīstīt skolēnu radošumu, sekmēt skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi un tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju.

Mērķi un uzdevumi 

 • aicināt skolēnus veidot 3 radošus uzdevumus par intelektuālā īpašuma tematiku  kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem, balstoties uz metodisko materiālu "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"; 

 • attīstīt radošumu un sekmēt skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi un pielietojumu uzņēmējdarbībā; 

 •  rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju. 

Kurš var piedalīties? 

 • Latvijas vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 4. līdz 12. klašu skolēni. 

Komandas sastāvs 

 • Konkursā dalībnieki piedalās komandās divu vai trīs skolēnu sastāvā un skolotājs.  Skolēnu komandā var būt skolēni no dažādām Latvijas izglītības iestādēm. 

Pieteikšanās 

 • No 2021. gada 8. septembra līdz 2021. gada 18. oktobra plkst. 17:00.

Iesniegto darbu vērtēšana  

Vērtējot konkursam pieteiktos darbus, žūrija piešķir punktus un ņem vērā šādus kritērijus:  

 • atspoguļoto faktu precizitāte – maksimālais punktu skaits 5;

 • idejas oriģinalitāte – maksimālais punktu skaits 5; 

 • mākslinieciskā kvalitāte – maksimālais punktu skaits 5. 

Žūrija 

Konkursa "Radošais intelektuālis" žūrijas komisijas sastāvs: 

 1. Brigita Tērauda (Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācija) 

 1. Sandra Falka (Valsts izglītības satura centrs) 

 1. Jānis Krievāns (biznesa izglītības biedrība “Junior Achievement Latvia”) 

 1. Jevgeņija Gainutdinova (Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupa) 

 1. Dace Liberte (Patentu valde) 

 1. Inguna Gruntiņa (Patentu valde)

Apbalvošana 

Balvas tiks pasniegtas 2021. gada 24.novembrī  

Balvas 

Visas skolēnu komandas saņems pateicības rakstu, bet godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus. 

Dalībnieki balvas par 1., 2. un 3. vietu iegūst trīs grupās: 4.-6. klase, 7.-9. klase un 10.-12. klase. 

1. vietas ieguvēji - katrs komandas skolēns balvā iegūst fitnesa aproces un skolotājam – dāvanu karte grāmatnīcā (pateicības balva). 

2. vietas ieguvēji - katrs komandas skolēns balvā iegūst skrejriteņus un skolotājam  pateicības balva. 

3. vietas ieguvēji - katrs komandas skolēns balvā iegūst bezvadu austiņas un skolotājam – pateicības balva. 

Dokumenti  

Konkursa “Radošais intelektuālis” kalendārs 

 • pieteikumu iesniegšana – no 2021. gada 8. septembra līdz 2021. gada 18. oktobra plkst. 17:00; 

 • iesniegto darbu vērtēšana – no 2021. gada 25. oktobra līdz 2021. gada 29. oktobrim; 

 • laureātu paziņošana – 2021. gada 1. novembrī; 

 • apbalvošana – 2021. gada 24. novembrī. 

Pieteikuma un apliecinājumu iesniegšana

 • Iesniedz elektroniski parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu Karina.Breimane@lrpv.gov.lv vai nosūta Patentu valdei pa pastu uz adresi Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010

Darbu iesniegšana

Elektroniski, nosūtot uz e-pastu Karina.Breimane@lrpv.gov.lv

Jautājumu gadījumā sazināties ar