EUROPEAN CITIZENS AND INTELLECTUAL PROPERTY: PERCEPTION, AWARENESS, AND BEHAVIOUR - 2020

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra izdotais pētījums ir unikāls ceļvedis, kurš palīdz labāk izprast ES pilsoņu kopējās izpratnes, uztveres un uzvedības tendences jautājumos, kas saistīti ar viltojumiem un pirātismu ikdienā
Skatīt vairāk

Eiropas Savienības (ES) mēroga pētījums “Eiropas pilsoņi un intelektuālais īpašums: uztvere, informētība un rīcība 2020”, ko veica Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs liecina, ka 98 % no visiem ES pilsoņiem uzskata, ka gan izgudrotāji, gan radītāji un izpildītājmākslinieki var aizsargāt savas tiesības un saņemt atalgojumu par savu darbu. Šis rādītājs, salīdzinot ar 2017. gadu, kāpis par 1 %. Lasīt vairāk...

Eiropas pilsoņi un intelektuālais īpašums: uztvere, informētība un rīcība 2020 Kopsavilkums.

OPEN-SOURCE SOFTWARE IN THE EUROPEAN UNION

Ziņojumā galvenokārt tiek analizēts, kādā apjomā atklātā pirmkoda (OS) licences izmanto komercuzņēmumi Eiropas programmatūras nozarē, un kā šie uzņēmumi izmanto aizsargātās intelektuālā īpašuma tiesības.
Skatīt vairāk

Rezultātu analīze tika veikta 1364 uzņēmumu izlasē, kas atrodas ES un kuri darbojas programmatūras nozarē. Veiktā analīze liecina, ka OSS ir kļuvusi par programmatūras uzņēmumu biznesa modeļu neatņemamu sastāvdaļu. Lielākā daļa šo uzņēmumu mudina savus darbiniekus izstrādāt, vai izmantot programmatūru, kurai ir OSS licences. Pēdējos gados lielākā daļa uzņēmumu, kas piedalījās apsekojumā, vai nu saglabāja, vai palielināja savu līdzdalību OSS izstrādē vai izmantošanā. Lasīt vairāk...

Atklātā pirmkoda programmatūra ES Kopsavilkums

TRADE IN COUNTERFEIT PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Novērošanas centrs un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) nāca klajā ar pētījumu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem farmācijas nozarē.
Skatīt vairāk

Pētījumā tiek atklāts, ka visvairāk skartas ir antibiotiku, pretsāpju un anestēzijas līdzekļu ražošanas nozares. Starp muitas dienestu visbiežāk konfiscētiem objektiem ir arī viltoti malārijas, diabēta un sirds slimību ārstēšanas līdzekļi, kā arī viltotas pretvēža zāles un HIV ārstēšanās zāļu viltojumi. Lasīt vairāk...

Viltotu farmaceitisko produktu tirdzniecība. Kopsavilkums

ONLINE COPYRIGHT INFRINGEMENT IN THE EUROPEAN UNION TITLE-LEVEL STUDY: FILM, MUSIC AND TV

Šā ziņojuma pamatā ir analīze par 30 visbiežāk pirātiski izmantotiem radošiem darbiem katrā ES dalībvalstī, tostarp 316 filmām, 500 mūziķiem un 309 TV seriāliem.
Skatīt vairāk

Autortiesību pārkāpumi tiešsaistē Eiropas Savienībā. Pētījums pēc nosaukuma: filmas, mūzika un televīzija Kopsavilkums

Use of IPR bundles by EU firms 2014-2015

Šajā pētījumā aplūkoti ES uzņēmumi, kas vieniem un tiem pašiem produktiem laikposmā no 2014. gada līdz 2015. gadam vienlaikus izmanto dažāda veida IĪT. Paraugā ir iekļauti 63 286 uzņēmumi.
Skatīt vairāk

Intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) kopumu izmantošana ES uzņēmumos 2014.– 2015. gadā. Kopasvilkums.

2020. gada ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Kāpēc intelektuālā īpašuma tiesības ir svarīgas, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi un cīņa pret viltošanu un pirātismu Kopsavilkums

IP CRIME AND ITS LINK TO OTHER SERIOUS CRIMES. Focus on Poly-Criminality

Šā ziņojuma mērķis ir informēt tiesībaizsardzības ierēdņus un politikas veidotājus par dažādiem veidiem, kā IĪ noziegumi ir saistīti ar citām noziedzīgās darbības formām. Ziņojums ir sagatavots kā judikatūras krājums ar lietu izpēti gadījumos.
Skatīt vairāk

IĪ noziegumi un to saistība ar citiem smagiem noziegumiem. Uzsvars uz polikriminalitāti. Kopsavilkums

Intellectual Property Infringement and Enforcement Tech Watch Discussion Paper 2020

Šis diskusiju dokuments ir balstīts uz unikālu metodoloģiju, lai novērtētu jaunu tehnoloģiju ietekmi ar IP saistīto pārkāpumu jomā.
Skatīt vairāk