Nozares ziņas

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma tiesību biroja (EUIPO) Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Novērošanas centrs) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) š.g. 23. martā nāca klajā ar pētījumu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem farmācijas nozarē “Viltotu farmaceitisko produktu tirdzniecība” (Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products), kurā tiek lēsts par 4 miljardu zaudējumiem pasaules farmācijas nozarē.

Pētījumā tiek atklāts, ka visvairāk skartas ir antibiotiku, pretsāpju un anestēzijas līdzekļu ražošanas nozares. Starp muitas dienestu visbiežāk konfiscētiem objektiem ir arī viltoti malārijas, diabēta un sirds slimību ārstēšanas līdzekļi, kā arī viltotas pretvēža zāles un HIV ārstēšanās zāļu viltojumi.

Komentējot pētījumu, EUIPO izpilddirektors Kristiāns Aršambo (Christian Archambeau) atzīmē: “Viltotas zāles apdraud cilvēku veselību, to ienākšana Eiropas Savienībā, caur tirdzniecību internetā, izmantojot mazos pasta sūtījumus, rada izaicinājumu tiesībsargājošām iestādēm. Lai risinātu šo jautājumu, ir jāturpina pastiprināt pašreizējo koordināciju valstu un ES līmenī, lai dalītos labākā praksē un sniegtu atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību apkarošanā globālā mērogā.”

Pēc Pasaules Veselības organizācijas (WHO) sniegtās informācija pētījuma veikšanas laikā – neatbilstošu un viltotu pretmalārijas zāļu klātbūtne Subsahāras Āfrikā var izraisīt līdz 116 000 nāves gadījumu gadā.

Viltojumu tirdzniecību visā pasaulē veicina mazo pasta sūtījumu skaita pieaugums, kurus muitas darbiniekiem ir grūtāk atklāt. Laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam 96 % no visām viltotu zāļu konfiscētām muitas piegādēm tika nosūtītas pa pastu vai ar kurjerpasta piegādēm.

Indija un Ķīna tiek identificētas kā lielākie viltotu zāļu ražotāji pasaules līmenī, savukārt Singapūra un Honkonga ir viltoto zāļu piegādes ķēdes tranzīta punkti. Uzņēmumi un ražošana, kurus visvairāk ietekmē viltošana un pirātisms, galvenokārt atrodas ESAO valstīs, piemēram, ASV, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Austrijā, Vācijā un Šveicē.

Plašāka informācija par pētījumu ir atrodama šeit >>>

Pētījuma kopsavilkums latviešu valodā ir atrodams šeit >>>

Citi Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra veiktie pētījumi ir atrodami šeit>>>

Par EUIPO

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir decentralizēta ES aģentūra, kas atrodas Alikantē, Spānijā. EUIPO kompetencē ir reģistrēt Eiropas Savienības preču zīmes (EUTM) un kopienas dizainparaugus (RCD), kas paredz intelektuālā īpašuma aizsardzību visās ES dalībvalstīs. EUIPO sadarbojas arī ar dalībvalstu nacionālajām intelektuālā īpašuma iestādēm. Līdz 2016. gada 23. martam, EUIPO bija pazīstams ar nosaukumu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (OHIM).

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs tika dibināts 2009. gadā ar mērķi atbalstīt intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesību īstenošanu, kā arī cīnīties ar pieaugošajiem intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpumiem Eiropā. Ar 2012. gada 5. jūniju, apstiprinot ES Regulu Nr. 386/2012 Eiropas Parlamentā un Padomē, centrs tika iekļauts EUIPO.

Vairāk informācijas par Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Darģe
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļa
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.darge@lrpv.gov.lv