Konkurss “Gada preču zīme”

 • Rīko Latvijas Republikas Patentu valde (PV), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latvijas Dizaineru savienība (LDS)
 • Apbalvojums dibināts 2013. gadā

Mērķis

 • Godināt Latvijas uzņēmējus, kuri saskata rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas radītās priekšrocības uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā
 • Veicināt Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbības attīstību
 • Veicināt izpratnes veidošanu par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nepieciešamību

Nominācijas

 • Gada preču zīme – Latvijai
 • Gada preču zīme – pasaulei

Kurš var piedalīties

“Gada preču zīme – Latvijai”

 • preču zīmei jābūt reģistrētai iepriekšējā kalendārā gadā nacionālajā procedūrā
 • Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbību popularizējošas preču zīmes
 • kandidāts ir Latvijā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs

“Gada preču zīme – pasaulei”

 • preču zīmei jābūt reģistrētai iepriekšējā kalendārā gadā starptautiskajā procedūrā vai kā Eiropas Savienības preču zīmei
 • precei vai pakalpojumam jābūt radītam Latvijas teritorijā
 • vismaz 50% no preču vai pakalpojumu kopapjoma jābūt piedāvātam patēriņam Latvijā 
 • precei vai pakalpojumam jābūt pieejamam patēriņam arī ārpus Latvijas

Cik preču zīmes var pieteikt

Ja atbilst apbalvojuma nolikuma prasībām:

 • var pieteikt vienai vai abām apbalvojuma nominācijām
 • katrā no nominācijām var pieteikt neierobežotu preču zīmju skaitu

Pieteikšanās

Notiek līdz 2021. gada 19. martam
Pieteikumā jānorāda:

Dati par reģistrētas preču zīmes īpašnieku:

 • Uzņēmuma / iestādes nosaukumu, personas vārdu, uzvārdu
 • Uzņēmuma reģistrācijas Nr. vai nodokļu maksātāja Nr.
 • Preču zīmes reģistrācijas Nr.

Pieteikumā jāapliecina, ka prece vai pakalpojums, kuram reģistrēta preču zīme:

 • ir radīts Latvijas teritorijā
 • tiek piedāvāts Latvijas teritorijā vai ir pieejams arī ārpus Latvijas teritorijas

Pieteikumā sniedz aprakstu (līdz 360 zīmēm):

 • kā prece vai pakalpojums popularizē Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbību
 • kāds ir ekonomiskais ieguvums no preču zīmes reģistrācijas

Pieteikumu iespējams iesniegt - tiks publicēts vēlāk

Padoms iesniedzējiem:

Konkursā “Gada preču zīme” preču zīmes piedalās tādas, kādas tās ir reģistrētas.
Lai labāk raksturotu preču zīmes lietošanu, konkursa elektroniskajā pieteikuma formā ir iespējams pievienot arī raksturīgākos preču zīmes lietošanas attēlus, piemēram, reģistrēta ir vārdiska preču zīme, bet lietota tā tiek kā kombinēta - ar grafiskajiem elementiem vai kā logotips.
Datnes izmērs līdz 2 MB, datņu veidi: jpg, png

Vērtēšana

Uzvarētāji tiks noskaidroti, ņemot vērā:

 • sabiedrības balsojuma rezultātus (50%)
 • žūrijas komisijas vērtējumu (50%)

Balsošana

2021. gada 1. aprīļa – 15. aprīlim

Lai sabiedrības balsojums veidotos pēc iespējas godīgāk, par katru nomināciju no vienas IP adreses nobalsot iespējams tikai vienu reizi.

Ieteikums: Balsojiet par to preču zīmi, kura, Jūsuprāt, ir iemantojusi patērētāju uzticību, ir atpazīstama tirgū un ir vizuāli pievilcīga.

Žūrija

Konkursa "Gada preču zīme 2020" žūrijas komisijas sastāvs tiks izziņots vēlāk.

Žūrijas darbs – 2021. gada 16. aprīlis – 20. aprīlis

Apbalvošana

Apbalvojumi tiks pasniegti 2021. gada 26. aprīlī – Pasaules Intelektuālā īpašuma dienā.
Apbalvošana notiks semināra ietvaros, kur par dizainparaugu un komercnoslēpumu aizsardzību diskutēs lektori no Eiropas Komisijas, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja.

Balva

Apbalvošanas ceremonijā godina preču zīmes – pirmo trīs vietu ieguvējas abās nominācijās.
Konkursa “Gada preču zīme” pirmās vietas ieguvēji saņem metālmākslinieka Arvīda Endziņa veidotu balvu – Patentu valdes ceļojošo balvu un piemiņas balvu ar gravējumu
Papildus Patentu valde pasniedz Simpātijas balvu, LTRK pasniedz savu īpašo balvu, savukārt LDS – atzinības rakstu.
Pēc apbalvošanas ceremonijas laureātu vārdus publiskos presē un publicitātes materiālos.

Dokumenti

Konkursa nolikums tiks publicēts  vēlāk.

Anketas tiks publicētas vēlāk.

Konkursa “Gada preču zīme 2021” kalendārs

Pieteikšanās  līdz 2021. gada 19. martam

Balsošana 2021. gada 1. aprīlis – 15. aprīlis

Žūrijas darbs 2021. gada 16. aprīlis – 20. aprīlis

Apbalvošana 2021. gada 26. aprīlis

attels