Konkurss “Gada preču zīme”

 • Rīko Patentu valde (PV), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latvijas Dizaineru savienība (LDS)
 • Apbalvojums dibināts 2013. gadā

Mērķis

 • Godināt Latvijas uzņēmējus, kuri saskata rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas radītās priekšrocības uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā
 • Veicināt Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbības attīstību
 • Veicināt izpratnes veidošanu par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nepieciešamību

 

Nominācijā “Gada preču zīme – Latvijai”

 • preču zīmei jābūt reģistrētai iepriekšējā kalendārā gadā nacionālajā procedūrā
 • Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbību popularizējošas preču zīmes
 • kandidāts ir Latvijā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs

Nominācijā “Gada preču zīme – pasaulei”

 • preču zīmei jābūt reģistrētai iepriekšējā kalendārā gadā starptautiskajā procedūrā vai kā Eiropas Savienības preču zīmei
 • precei vai pakalpojumam jābūt radītam Latvijas teritorijā
 • vismaz 50% no preču vai pakalpojumu kopapjoma jābūt piedāvātam patēriņam Latvijā 
 • precei vai pakalpojumam jābūt pieejamam patēriņam arī ārpus Latvijas

Cik preču zīmes var pieteikt

Ja atbilst apbalvojuma nolikuma prasībām:

 • var pieteikt vienai vai abām apbalvojuma nominācijām
 • katrā no nominācijām var pieteikt neierobežotu preču zīmju skaitu

Pieteikšanās uz konkursu ir slēgta.

Padoms iesniedzējiem:

 • Konkursā preču zīmes piedalās tādas, kādas tās ir reģistrētas. Lai nezaudētu sabiedrības balsojumā balsis, ieteikums konkursam pieteikt vienu no Jūsu 2022. gadā reģistrētajām zīmēm.
 • Pieteikumā anketā sagatavojot aprakstu par savu preču zīmi, neaizmirstiet, ka iesniedzat koncentrētu aprakstu mediju platformai. Lai sabiedrība par jums balsotu, aprakstam ir jābūt kā nelielai reklāmai.
 • Pārliecinieties, vai savas darbošanās izmaiņu gadījumā, esat veicis izmaiņas preču zīmju reģistrā (uzvārda maiņa, uzņēmuma nosaukuma maiņa, preču zīmes īpašnieka maiņa u.c.)

Pieteikšanās līdz 29. martam.

Balsošana no 5. aprīļa līdz 17. aprīlim. 

Žūrijas darbs no 18. aprīļa līdz 21. aprīlim.

Apbalvošana 27. aprīlī.

2023. gada 5. aprīlis – 17. aprīlis.
 

Līdz 15. aprīlim aicināsim balsot par jūsuprāt pievilcīgāko preču zīmi, kura raksturo vai papildina produkta identitāti, ir labskanīga, oriģināla, kā arī vizuāli saistoša.

Sabiedrības balsojums ir daļa no Patentu valdes konkursa “Gada preču zīme 2022”.

No 18. līdz 21. aprīlim noritēs žūrijas komisijas darbs. Konkursa uzvarētājus noskaidros, ņemot vērā sabiedrības balsojuma rezultātus un žūrijas komisijas vērtējumu. Apbalvojumus pasniegs Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai veltīto pasākumu nedēļā – aprīļa nogalē.   

 

No 18. līdz 21. aprīlim norit žūrijas komisijas darbs. Konkursa uzvarētājus noskaidros, ņemot vērā sabiedrības balsojuma rezultātus un žūrijas komisijas vērtējumu. Apbalvojumus pasniegs Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai veltīto pasākumu nedēļā – 27. aprīlī.   

Žūrijas komisija

Agris Batalauskis, Patentu valdes direktors

Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs ( žūrijas komisijas priekšsēdētājs)

Kristiana Kazarjana, Latvijas Dizaineru savienības valdes priekšsēdētāja

Dace Liberte, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja

Kaspars Cveiģelis, SIA "Gamma - a" izpilddirektors un valdes loceklis, konkursa "Gada preču zīme - pasaulei 2021" balvas ieguvējs

Nolikumā uzsvērtie pamatkritēriji vērtēšanai:

1. preču zīmes stiprums – atšķirtspēja, vienota preču zīmes pozicionēšana, atbilstība produktam/uzņēmējdarbībai, labskanīgums un oriģinalitāte;

2. preču zīmes grafiskā dizaina estētika un lietojamība atbilstošos saziņas nesējos, atbilstība uzņēmuma darbībai un izstrādājuma preču vai pakalpojuma grupai, noteiktam tirgum un mērķauditorijai, pielietojums uzņēmuma tirgvedības materiālos un zīmolvedībā;

3. preču zīmi pārstāvošā uzņēmuma finansiālā ieguvuma un kopējā ekonomiskā aspekta vērtēšana makroekonomikas kontekstā.

Apbalvojumi tiks pasniegti 2023. gada Pasaules intelektuālā īpašuma dienas nedēļā - 27. aprīlī.

Balva

Apbalvošanas ceremonijā godina preču zīmes – pirmo trīs vietu ieguvējas abās nominācijās.
Konkursa “Gada preču zīme” pirmās vietas ieguvēji saņem metālmākslinieka Arvīda Endziņa veidotu balvu – Patentu valdes ceļojošo balvu un piemiņas balvu ar gravējumu
Papildus Patentu valde pasniedz Simpātijas balvu, LTRK pasniedz savu īpašo balvu, savukārt LDS – atzinības rakstu.
Pēc apbalvošanas ceremonijas laureātu vārdus publiskos presē un publicitātes materiālos.