Lai labāk saprastu klientu vajadzības un plānotu semināru/lekciju plūsmu, lūdzu, aizpildiet semināra pieteikuma anketu. 

Lai precīzāk piemeklētu ekspertu Jūsu semināram, lūgums iepazīties ar papildu informāciju zemāk pievienotajās saitēs un rūpīgi izvēlēties semināra tēmas. Ir iespēja izvēlēties visas vai vairākas tēmas.

Aprakstiet dalībnieku sastāvu, ja būsiet jaukta tipa dalībnieku sastāva auditorija.
Piekrītu, ka mani dati tiek saglabāti, apstrādāti un izmantoti Patentu valdes klientu datu bāzē. Vairāk informācījas - Patentu valdes personas datu apstrādes politika.