Nozares ziņas

Eiropas Komisijas un ES Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) MVU fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” ietvaros tika organizētas ekspertu apmācības intelektuālā īpašuma priekšizpētes (IP Scan) pakalpojumu nodrošināšanai.

Publicējam patetpilnvarnieku sarakstu, kuri beiguši apmācības un dotācijas programmas ietvaros ir tiesīgi sniegt intelektuālā īpašuma priekšizpētes (IP Scan) pakalpojumu:

Ieva ANDERSONE

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 17.05.2012

Prakses vietas adrese:
Zvērinātu advokātu birojs “SORAINEN”
K. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67365000
E-pasts: ieva.andersone@sorainen.com
Internets: www.sorainen.com

Broņislavs BALTRUMOVIČS

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 13.05.2010

Prakses vietas adrese:
Aģentūra TRIA ROBIT
Vīlandes iela 5-2, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67320300
E-pasts: info@triarobit.com
Internets: www.triarobit.com

Alīna BOGDANOVIČA

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu un vācu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 20.11.2012

Prakses vietas adrese:
Aģentūra TRIA ROBIT
Vīlandes iela 5-2, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis:
+371 67320300
E-pasts: info@triarobit.com
Internets: www.triarobit.com

Marija BOICOVA-VINANTSA

Specializācija: patenti un preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu un nīderlandiešu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 15.05.2008

Prakses vietas adrese:
Wynants & Co
Rūpniecības iela 27-75, Rīga, LV-1045, Latvija
Tālrunis: +371 29258373
E-pasts: maria.boicova@gmail.com
Internets: https://wynants.eu

Anda BRIEDE

Specializācija: preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: krievu un angļu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 15.05.2008

Prakses vietas adrese:
SIA “Patentu aģentūra KDK”
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, Latvija
un
Elizabetes iela 31-8, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67545130+371 67552530
E-pasts: anda.kdk@edi.lv

Jevgeņijs FORTŪNA

Specializācija: patenti, preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 24.12.2003

Prakses vietas adrese:
FORAL Intelektuālā īpašuma aģentūra
Kalēju iela 14-7, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis: +371 67223450, +371 67226550
E-pasts: foral@foral.lv
Internets: www.foral.lv

Jevgeņija GAINUTDINOVA

Specializācija: patenti, preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: krievu, angļu un vācu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā:

patenti – 14.05.2009
preču zīmes – 12.11.2009
dizainparaugi – 20.05.2013

Prakses vietas adrese:
SIA “METIDA LAW FIRM”
Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, Latvija
un
SIA “EGGO INTELLECTUAL PROPERTY”
Tomsona iela 24-15, Rīga, LV-1013, Latvija
Tālrunis:
+371 29872267
E-pasts: j.gainutdinova@inbox.lv

Agnese GERHARDE

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un vācu

Datums, kad pieņemts lēmums par profesionālā patentpilnvarnieka iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā attiecīgajā specializācijā: 01.12.2021

Prakses vietas adrese:
ZAB COBALT
Marijas iela 13 k-2, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis: +371 67201800+371 29822347
E-pasts: agnese.gerharde@cobalt.legal
Internets: www.cobalt.legal

Baiba KRAVALE

Specializācija: patenti, preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 13.05.2010

Prakses vietas adrese:
Patentu birojs “ALFA-PATENTS”, SIA
Virānes iela 2, Rīga, LV-1073, Latvija
a/k 19, Rīga, LV-1082, Latvija
Tālrunis:
+371 67176251, +371 23881244
E-pasts: info@alfa-patents.lv
Internets: www.alfa-patents.lv

Tatjana KREICBERGA

Specializācija: preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 28.11.2005

Prakses vietas adrese:
Patentu birojs “ALFA-PATENTS”, SIA
Virānes iela 2, Rīga, LV-1073, Latvija
a/k 19, Rīga, LV-1082, Latvija
Tālrunis:
+371 67176251, +371 23881244
E-pasts: info@alfa-patents.lv
Internets: www.alfa-patents.lv

Artis KROMANIS

Specializācija: patenti

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu un vācu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 27.11.2008

Prakses vietas adrese:
PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis:
+371 67324695
E-pasts: petpat@petpat.lv
Internets: www.petpat.lv

Aija LĀCE

Specializācija: patenti

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 13.05.2015

Prakses vietas adrese:
PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW
Citadeles iela 12, 3.stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis:
+371 67324695
E-pasts: petpat@petpat.lv
Internets: www.petpat.lv

Inese LEIMANE

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu un franču

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 13.05.2015

Prakses vietas adrese:
PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67324695
E-pasts: petpat@petpat.lv
Internets: www.petpat.lv

Inese LEJIŅA

Specializācija: preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: krievu un angļu

Datums, kad pieņemts lēmums par profesionālā patentpilnvarnieka iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā attiecīgajā specializācijā:

preču zīmes – 11.12.2018
dizainparaugi – 04.12.2020

Prakses vietas adrese:
Aģentūra INTELS Latvija
Akadēmijas laukums 1-807, Rīga, LV-1050, Latvija un
Plostnieku iela 32, Rīga, LV-1063, Latvija
Tālrunis: +371 67205383+371 29466128
E-pasts: info@intels.lv vai ineselejina@gmail.com
Internets: www.intels.lv

Alīna LEPERE

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 26.11.2014

Prakses vietas adrese:
Zvērinātu advokātu birojs “TGS BALTIC”
Elizabetes iela 63-11, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis: +371 67889999, +371 25969975
E-pasts: alina.lepere@tgsbaltic.com
Internets: www.tgsbaltic.com

Rūta OLMANE

Specializācija: preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā:

preču zīmes – 24.12.2003
dizainparaugi – 21.11.2012

Prakses vietas adrese:
SIA “METIDA LAW FIRM”
Miera iela 12-1, Rīga, LV-1001, Latvija
un
SIA “OLMANE LAW FIRM”
Vijciema iela 8-5, Rīga, LV-1006, Latvija
Tālrunis:
+371 29229683
E-pasts: mail@olmane.lv vai ruta.olmane@metida.lv

Inese POĻAKA

Specializācija: preču zīmes
Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu
Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā:
Preču zīmes – 09.07.1993

Prakses vietas adrese:
Aģentūra TRIA ROBITA
Vīlandes iela 5-2, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67320300
E-pasts: info@triarobit.com
Internets: www.triarobit.com

Mārīte ROMANOSA

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 14.05.2009

Prakses vietas adrese:
SIA “Patentu aģentūra KDK”
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, Latvija
Tālrunis: +371 67545130
E-pasts: marite.kdk@edi.lv

Aļona SIVCOVA

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu, vācu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 26.11.2013

Prakses vietas adrese:
Aģentūra TRIA ROBIT
Vīlandes iela 5-2, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis:
+371 67320300
E-pasts: info@triarobit.com
Internets: www.triarobit.com

Inese STANKEVIČA

Specializācija: preču zīmes

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 22.04.2004

Prakses vietas adrese:
Lāčplēša iela 27-4, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis:
+371 29486861
E-pasts: inese@inesestankevica.lv
Internets: www.inesestankevica.lv

Ilmārs ŠATOVS

Specializācija: preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā:

preču zīmes – 24.11.2011
dizainparaugi – 17.05.2012

Prakses vietas adrese:
Berģu iela 8-15, Rīga, LV-1024, Latvija
Tālrunis: +371 26667199
E-pasts: ilmars@satovs.lv
Internets: www.satovs.lv

Brigita TĒRAUDA

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 22.04.2004

Prakses vietas adrese:
Zvērinātu advokātu birojs VILGERTS
Elizabetes iela 33-8, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis:
+371 67320000, +371 26521082
E-pasts: brigita.terauda@vilgerts.com
Internets: www.vilgerts.com

Anna TIMOFEJEVA

Specializācija: patenti

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kad pieņemts lēmums par profesionālā patentpilnvarnieka iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā attiecīgajā specializācijā: 04.12.2020

Prakses vietas adrese:
PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67324695
E-pasts: petpat@petpat.lv
Internets: www.petpat.lv

Sabīne ŪDRE

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 26.11.2013

Prakses vietas adrese:
Aģentūra TRIA ROBIT
Vīlandes iela 5-2, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67320300
E-pasts: info@triarobit.com
Internets: www.triarobit.com

Olga VAHATOVA

Specializācija: patenti, preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu un spāņu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā:

preču zīmes – 07.05.2004
dizainparaugi – 02.12.2008
patenti – 25.05.2012

Prakses vietas adrese:
Staru iela 7, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, LV‑2101, Latvija
a/k 17, Rīga, LV-1069, Latvija
Tālrunis: +371 29922129
E-pasts: info@ip.care
Internets: www.ip.care

Agneta VEŽENKOVA

Specializācija: patenti

Svešvalodu zināšanas: angļu, vācu un krievu

Datums, kad pieņemts lēmums par profesionālā patentpilnvarnieka iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā attiecīgajā specializācijā: 13.06.2018

Prakses vietas adrese:
PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67324695
E-pasts: petpat@petpat.lv
Internets: www.petpat.lv

Kristīne VIĻĶINA

Specializācija: preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā:

preču zīmes – 14.05.2009
dizainparaugi – 12.05.2015

Prakses vietas adrese:
PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis:
+371 67324695
E-pasts: petpat@petpat.lv
Internets: www.petpat.lv

Edvijs ZANDARS

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā: 18.01.2019

Prakses vietas adrese:
SIA “ZAB Ellex Kļaviņš”
K.Valdemāra iela 62, Rīga
Tālrunis: 
+371 67814848
E-pasts: edvijs.zandars@ellex.legal
Internets: www.ellex.legal

Ieva ZVEJSALNIECE

Specializācija: preču zīmes

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā28.11.2014

Prakses vietas adrese:
Intellectual Agency
Imantas iela 3b-18, Rīga, LV-1067, Latvija
Tālrunis:
+371 26595777
E-pasts: ieva@intellectual.lv
Internets: www.intellectual.lv

Artūrs ZVIRGZDS

Specializācija: preču zīmes un dizainparaugi

Svešvalodu zināšanas: angļu un krievu

Datums, kurā persona iekļauta profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā:
Preču zīmes - 26.11.2014
Dizainparaugi - 12.05.2015

Prakses vietas adrese:
Agency Arnopatents
Brīvības iela 162/2-17, Rīga, LV-1012, Latvija

Tālrunis: +371 67371583
Tālrunis: +371 29737630
E-pasts: info@arnopatents.lv
Internets: www.arnopatents.lv

Atgādinām, ka vaučeri ir derīgi 4 mēnešus kopš dotācijas saņemšanas brīža, un vajadzības gadījumā to termiņu var pagarināt vēl par 2 mēnešiem sākotnējo 4 mēnešu perioda pēdējo 30 dienu laikā. Minētajā periodā jūs varat pieprasīt darbības un maksāt par IĪ darbībām un pēc tam pieprasīt līdzfinansējumu, tādējādi aktivizējot savu(s) vaučeri(-us).

 

detalizētāk informē par pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Vairāk par MVU fondu latviešu valodā:  MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” (Ideas Powered for Business SME Fund)