Nozares ziņas Uzņēmējiem
Vizuālis ziņai

No pirmdienas, 22. janvāra, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Latvijā ir atvērta pieteikšanās līdzfinansējumam intelektuālā īpašuma (IĪ) aizsardzībai. MVU atbalsta fondā “Idejas stiprākam uzņēmumam” arī 2024. gadā ir paredzēti četri atbalsta vaučeri.

Šajā gadā kā jaunumi ir papildu pakalpojums padziļinātas izpētes veikšanai IĪ tiesību pārkāpumu gadījumā jeb IP SCAN Enforcement, kā arī finansējums juridiskiem pakalpojumiem saistībā ar Eiropas patenta pieteikumu.

Atbalsts būs pieejams līdz 2024. gada 6. decembrim vai līdz finanšu līdzekļi ir izsmelti.

MVU atbalsta fonds savu trešo darbības gadu 2023. gadā noslēdza ar ievērojamu uzņēmēju pieteikumu skaitu - saņemti 305 Latvijas MVU pieprasījumi, kas ir 53% pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu. Latvijas uzņēmumi kopumā ir pieteikušies 429 pakalpojumiem. Pieprasījumi no Latvijas lielākoties bija no ražošanas sektorā iesaistītajiem uzņēmumiem, kam sekoja pakalpojumu sektors un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares.

“Iepriecina aizvadītā gada teicamie rezultāti – uzņēmēju aktivitāte, kas apliecina, ka pieaug izpratne par intelektuālā īpašuma aizsardzības nepieciešamību. Esmu gandarīts, ka MVU arvien vairāk apzinās sava intelektuālā īpašuma vērtību un to, ka tas ir jāaizsargā.  Latvijas uzņēmēji ir radoši un spēj radīt unikālas, oriģinālas lietas, kas ir konkurētspējīgas starptautiskajā tirgū. Tāpēc aicinu ikvienu mazo un vidējo uzņēmēju izmantot pieejamo atbalstu sava intelektuālā īpašuma aizsardzībai,” aicina Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

Lai motivētu uzņēmējus aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, Patentu valde sadarbībā ar uzņēmējiem un organizācijām ir izveidojusi pieredzes stāstu sēriju, kur komersanti dalās pieredzē par to, kāpēc ir svarīgi aizsargāt savas preču zīmes un ko tas dod uzņēmējdarbībai vai organizācijas turpmākajai attīstībai. Pieredzes stāsti pieejami ŠEIT.

2024.gadā MVU fonds piedāvā četrus vaučerus, kas paredzēti dažādiem pakalpojumiem:  

1. vaučeru (līdz 1400 EUR*) var izmantot IP Scan pakalpojumiem:

2. vaučeru (līdz 1000 EUR) var izmantot preču zīmju un/vai dizainparaugu reģistrēšanai:

 • 75 % atlīdzināšana preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām valsts, reģionālā un ES līmenī; 
 • 50 % atlīdzināšana preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatmaksai, attiecinātajām maksām un turpmākām maksām par katru attiecināto valsti ārpus ES zem Madrides un Hāgas sistēmas.

3. vaučeru var izmantot patentu reģistrēšanai (līdz 1500 EUR) un juridiskiem pakalpojumiem (līdz 2000 EUR):

 • 75 % atlīdzināšana patenta pieteikuma aizpildīšanas, iesniegšanas un patenta piešķiršanas un publicēšanas maksām saskaņā ar valstī piemērojamo cenrādi;
 • 75 % atlīdzināšana tehnisko patentu meklējumiem, kur pakalpojumu starptautiskā līmenī nodrošina nacionālais birojs saskaņā ar valstī piemērojamo cenrādi;
 • 75% atlīdzināšana patenta pieteikuma un meklējuma maksām Eiropas patentiem ES līmenī.
 • 50% atlīdzināšana par juridiskiem pakalpojumiem saistībā ar jauna Eiropas patenta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu. Attiecas tikai uz EPO pilnvarotiem patentpilnvarniekiem.

4. vaučeru (līdz 1500 EUR) var izmantot augu šķirņu aizsardzībai

 • 75 % atlīdzināšana augu šķirņu aizsardzības tiešsaistes pieteikuma un piešķiršanas maksai ES līmenī zem CPVO (kopienas augu šķirņu biroja).

Papildus praktiski padomi atbalsta saņemšanai:

 1. Ja esi Latvijas MVU un tev ir nelielas zināšanas par savu rūpniecisko īpašumu, tad piesakies atbalstam pats, ejot uz EUIPO tīmekļvietni ej.uz/MVUfonds
 2. Ja esi Latvijas MVU, bet neesi pārliecināts par savu rūpniecisko īpašumu, tad sazinies ar kādu no IĪ ekspertiem un viņi pieteiks atbalstu tavam uzņēmumam. 
 3. Izveido sava uzņēmuma kontu, kur nepieciešami TIKAI 2 oficiālie dokumenti – Uzņēmuma reģistrācijas apliecinājums un Bankas izziņa! 
 4. Pārliecinieties, ka vaučeri (-us) izmanto norādītajā derīguma termiņā!

Plašāka informācija par atbalsta fondu pieejama ŠEIT

Papildus aktuāla informācija, ceļveži un digitālie rīki uzņēmējiem latviešu valodā pieejami: https://business.ideaspowered.eu/lv 

Informāciju sagatavoja:

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv