Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas digitālās piekļuves pakalpojums (WIPO DAS (Digital Access Service)) ir sistēma, kas paredzēta drošai elektroniskai prioritātes dokumentu apmaiņai starp iesaistītajām intelektuālā īpašuma iestādēm. 

Izmantojot DAS, patentu pieteicējam nav pašam jāiesniedz prioritāti apliecinošie dokumenti citās patentu iestādēs, tā vietā pieteicējs var lūgt augšupielādēt prioritātes dokumentu DAS sistēmā, savukārt, citas iestādes šos dokumentus no sistēmas var lejupielādēt. DAS garantē datu drošību, jo piekļuve sistēmai ir tikai autorizētām iestādēm. 

Prioritātes dokumenta sagatavošana un ievietošana DAS sistēmā 

Lai Patentu valde sagatavotu un ievietotu prioritātes dokumentu DAS sistēmā, jāiesniedz pieprasījums Patentu valdei ar norādi, ka vēlaties prioritātes dokumenta sagatavošanu un tā augšupielādi DAS sistēmā. Varat izmantot arī šeit pieejamo veidlapu.  

 Iesniegumā norādiet: 

*attiecīgā patenta pieteikuma numuru 

*pieteikuma datumu 

*informāciju par pieteicēju 

*informāciju par pārstāvi, ja tāds ir 

*e-pasta adresi WIPO DAS pieejas koda nosūtīšanai. 

  • Pēc pieteikuma saņemšanas un rēķina par prioritātes dokumenta sagatavošanu apmaksas* Patentu valde  izveidos prioritātes  dokumentu un augšupielādēs to DAS sistēmā. 

  • Tiklīdz dokuments būs pieejams DAS, uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājuma vēstuli ar unikālu piekļuves kodu (piekļuves kods tiks nosūtīts tikai uz vienu e-pasta adresi).  

  • Iesniedzot sekojošos patentu pieteikumus, reizē ar prioritātes prasību varēsiet norādīt DAS piekļuves kodu prioritātes dokumenta izgūšanai no sistēmas.  

WIPO tīmekļvietnē ir pieejama lietotāja rokasgrāmata (angļu valodā) DAS pieejas koda izmantošanai. 

Prioritātes dokumenta izgūšana no DAS sistēmas  

Ja vēlaties, lai Patentu valde pieņem DAS ievietotu prioritātes dokumentu, kuru jums izdevusi cita iestāde, reizē ar patenta pieteikuma iesniegšanu norādiet prioritātes prasību, minot valsts kodu, pieteikuma numuru, prioritātes datumu un DAS pieejas kodu.  

Ja pieteikumu iesniedzat tiešsaistes pakalpojumā, atzīmējiet izvēlni “Iegūt failu no WIPO DAS sistēmas” un norādiet DAS pieejas kodu.  

Ņemiet vērā, ka DAS izmantošana ir brīvprātīga gan patentu birojiem, gan pieteikumu iesniedzējiem. Prioritātes dokumentu apmaiņa, izmantojot DAS, iespējama tikai starp iestādēm, kas sistēmai pievienojušās. Iestāžu saraksts pieejams šeit

  

*Par prioritātes dokumenta sagatavošanu un ievietošanu DAS sistēmā tiks piemērota 10,68 EUR maksa atbilstoši Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādim.  

Papildu informācija par WIPO DAS pakalpojuma sniegšanas kārtību:
Iveta Boiko, tālr.: +371 67099600, Iveta.Boiko@lrpv.gov.lv

Papildu informācija par patentēšanas procedūru ārvalstīs:
Māra Rozenblate, vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos,
tālr. +371 67099600, Mara.Rozenblate@lrpv.gov.lv