1
2
3
4
5

Ziņas no iestādes

20.10.2019
Informējam, ka 2019. gada 20. oktobrī publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums...
16.10.2019
Gan profesionāliem, gan arī vēl topošiem dizaineriem ir nepieciešamas zināšanas par savu darbu aizsardzības iespējām ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Nepietiekama šo juridisko jautājumu izpratne...
10.10.2019
No 2019. gada 30. septembra līdz 9. oktobrim Ženēvā norisinājās 59. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) dalībvalstu Ģenerālā Asambleja, kuru vadīja Vjetnamas pastāvīgais pārstāvis...
08.10.2019
No 2019. gada 1. līdz 30. septembrim Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: SWEET / SWEET 27; SWEET ALCHEMY (RIAP/2019/M 73 116-...

Nozaru ziņas

21.10.2019
No 2019. gada 21. oktobra TMview meklēšanas rīkā pieejami Lihtenšteinas Firstistes Valsts pārvaldes Ekonomikas departamenta Intelektuālā īpašuma biroja preču zīmju dati. Līdz ar Lihtenšteinas...
18.10.2019
2019. gada maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/933, ar kuru izdarīti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 469/2009 (2009. gada 6. maijs) par...
07.10.2019
Kļuva zināms, ka nākamā ES Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Eiropas Dizaina balvas 2019 pasniegšanas ceremonija norisināsies 2020. gada 20. oktobrī Ziemeļeiropas dizaina centrā, Eindhovenā,...
01.10.2019
No 2019. gada 1. oktobra TMview meklēšanas rīkā pieejami Āfrikas Intelektuālā īpašuma organizācijas preču zīmju dati. Līdz ar Āfrikas Intelektuālā īpašuma organizācijas pievienošanos TMview pieejami...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

 

Twitter ziņas