Nacionālās reģistrācijas procedūras veidlapas

“Elektroniski aizpildāma veidlapa” – veidlapa, ko var aizpildīt elektroniski un pēc tam

  1. izdrukāt, parakstīt un iesniegt Patentu valdē papīra formā vai
  2. parakstīt ar elektronisko parakstu un atsūtīt uz Patentu valdes e-pasta adresi valde@lrpv.gov.lv.

“Elektroniski aizpildāma veidlapa” nav tiešsaistē iesniegta veidlapa, atlaide netiek piemērota. Atlaide maksai 10% apmērā tiek piemērota iesniegumiem, kas ir iesniegti tiešsaistes režīmā, izmantojot e-pakalpojumu piedāvātās iespējas, un veicot tūlītēju samaksu, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Iesniegums par dizainparauga reģistrāciju (pieejams e-pakalpojums)

Iesniegums par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu (pieejams e-pakalpojums)

Pilnvara pārstāvībai dizainparaugu lietvedības procedūrās

Dizainparauga nodošanas apliecība 

Dizainparauga nodošanas akts

Kopienas dizainparauga reģistrācijas procedūras veidlapas

Kopienas dizainparaugs: Ceļš uz reģistrāciju

Starptautiskās reģistrācijas procedūras (Hāgas vienošanās Ženēvas akts) veidlapas

International Registration of Industrial Designs: Forms

Informācija par maksāšanas kārtību

Informācija par dokumentu iesniegšanu Patentu valdē

Dizainparaugu tipveida līgumi

Dizainparaugu tipveida līgumus ir izstrādājusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PĒTERSONA PATENTS” - ciešā sadarbībā ar Patentu valdi.

Piedāvātajiem līgumu paraugiem un tiem pievienotajiem ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs. Līguma paraugi nav uzskatāmi par gataviem līgumiem. Priekšlikumi līgumu paraugu pilnveidei i