Ziņas no iestādes
10 % Latvijas uzņēmumu saskārušies ar savas produkcijas ļaunprātīgu kopēšanu

Saskaņā ar Patentu valdes un sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” veiktā pētījuma “Uzņēmēju izpratne par rūpnieciskā īpašuma tiesībām” rezultātiem – tikai 28 % Latvijas uzņēmēji savas zināšanas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību vērtē kā labas vai vidējas, bet vairāk nekā 70 % uzņēmēju tās vērtē kā nepilnīgas. Vienlaikus pētījumā secināts, ka 65 % aptaujāto uzņēmēju ir izpratne par priekšrocībām, ko sniedz rūpnieciskā īpašuma aizsardzība, taču ne visi to izmanto. 71 % uzņēmumu norādīja, ka ļaunprātīgi viltojumi kropļo godīgu konkurenci un rada negatīvu ietekmi uz to. 10 % no aptaujātajiem uzņēmējiem atzīst, ka ir saskārušies ar ļaunprātīgu savas produkcijas kopēšanu.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsverot pētījuma nozīmību tālākai rūpnieciskā īpašuma jomas attīstībai, norādīja: “Pirms simts gadiem, 1920. gadā, dibinot valsti, tika likti rūpnieciskā īpašuma aizsardzības pamati un izveidota Patentu valde, kuras viens no uzdevumiem ir palīdzēt saprast ikvienam uzņēmējam – gan lielam, gan mazam, kā un ko darīt ar sev piederošām tiesībām, kā tās aizsargāt un izmantot, lai tās nestu augļus. Lai šo uzdevumu izpildītu efektīvāk, Patentu valde sadarbībā ar SKDS sabiedriskās domas pētījumu centru īstenojuši iniciatīvu, kas palīdzēs izprast Latvijas uzņēmēju rīcību, attieksmi un zināšanas par patentu, preču zīmju, dizainparaugu aizsardzību un uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi attiecībā uz rūpnieciskā jomas attīstību Latvijā.”

Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis skaidrojot pētījuma rezultātus, uzsvēra, ka: “Ikvienai oriģinālai un labai idejai, kurai ir pienācīgi nostiprinātas īpašuma tiesības, piemīt milzīgs biznesa potenciāls. Ir tikai jāprot to izmantot gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Esmu pārliecināts, ka mums Latvijā ir daudz labu produktu un dizaina ideju, ar ko varam konkurēt gan vietējā tirgū, gan starptautiski. Pētījumā secināts, ka 53 % uzņēmēju atzīst, ka uzņēmums var gūt ievērojamus zaudējumus ļaunprātīgas kopēšanas dēļ, bet 10 % ir pat saskārušies ar ļaunprātīgu produkcijas kopēšanu. Tas ir nopietns signāls uzņēmējiem preventīvi domāt un rūpēties par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.”

SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš, prezentējot pētījuma rezultātus, atzīmēja, ka uzņēmēju informētība ir pietiekami laba par tik specifisku jomu kā rūpnieciskā īpašuma aizsardzība: “Neskatoties uz pašu uzņēmēju savu zināšanu zemo pašvērtējumu, kopumā izpratne par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nepieciešamību un priekšrocībām ir laba. Vairums uzņēmēju atzīst, ka reģistrētas rūpnieciskā īpašuma tiesības paaugstina uzņēmuma vērtību (63 %), mazina iespēju, ka konkurenti nozog ideju, saražo un piedāvā pārdošanā līdzīgas preces (52 %), ka ir svarīgi savlaicīgi parūpēties par savas preču zīmes (77 %) vai dizainparauga (72 %) aizsardzību. Pārsvarā uzņēmēji Latvijā spēj identificēt galvenos ieguvumus, ko dod rūpnieciskā īpašuma aizsardzība, un riskus, kas iestājas, to neizmantojot.”

S. Laganovskis skaidro, ka ar katru gadu pieaug uzņēmēju interese: “Ikdienas darbā jūtama arvien lielāka uzņēmēju interese par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību – pieaug sniegto konsultāciju skaits, tāpat vērojams arī pieteikumu skaita pieaugums. Šī gada dati vēl nav apkopoti, bet, salīdzinot pagājušā gada nacionālo pieteikumu skaitu ar aizpagājušo gadu, pieteikto preču zīmju skaits audzis par 15%, dizainparaugu skaits par 6 % un pieteikto patentu skaits par 13 %. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības priekšrocības arvien vairāk izmanto tie uzņēmumi, kas vietējā tirgū darbojas konkurences apstākļos, kā arī tie, kas plāno attīstīt darbību eksporta tirgū.”

Atklājot Patentu valdes un sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” veiktā pētījuma “Uzņēmēju izpratne par rūpnieciskā īpašuma tiesībām” rezultātus, par rūpnieciskā īpašuma izmantošu Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā diskutēja Tieslietu ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, Latvijas Inovāciju un attīstības aģentūras, kā arī uzņēmējdarbības vides pārstāvji.

Plašāka informācija par pētījumu ir atrodama šeit >>>

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Lozda
Patentu valdes
Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas vadošā referente
Tālr.: 67227310
e-pasts: Santa.Lozda@lrpv.gov.lv