Patentu valde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni: www.lrpv.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Patentu valdes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Izvērtēšanas procesā konstatētas šādas neatbilstības:

  • Teksta izmēra tālummaiņai jāizmanto Vienotās platformas mērogošanas risinājums, nevis interneta pārlūkprogrammu piedāvātie risinājumi.
  • Ar tastatūru nevar piekļūt pakalpojumu cilnēm, nav arī vizuālā fokusa uz krāsainiem elementiem. Tas ir atkarīgs no tīmekļvietnes uzbūves un nav manuāli labojams.
  • Pakalpojumu ciļņu nosaukumi nav definēti kā virsraksti. Tas ir atkarīgs no tīmekļvietnes uzbūves un nav manuāli labojams.

Šī tīmekļvietne tika izvērtēta 28.04.2021. Izvērtēšanu veica Patentu valdes darbinieki.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, lūdzam sazināties ar Patentu valdi rakstot: pasts@lrpv.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot Patentu valdes tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā piekļūstamības paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: pasts@lrpv.gov.lv
Tālr.: 67223169

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību ziņojiet:
E-pasts: 
pasts@lrpv.gov.lv
Tālr.: 67223169

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Tīmekļvietne: 
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums ir sagatavots 29.04.2021