Paziņojumi saskaņā ar grozītās regulas (EK) 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātiem zālēm 5. panta otrās daļas b) un c) punktu par ražotāju atbrīvojumu (manufacturing waiver) no PAS aizsardzības

Paziņojuma datums

Izgatavotāja nosaukums un adrese

Izgatavošanas nolūks

PAS numurs

Paziņojums

 

 

 

 

 

Paziņojumus var iesniegt attiecībā uz PAS,

- kuru pieteikumi iesniegti pēc 2019. gada 1. jūlija vai

- kuri piešķirti pirms 2019. gada 1. jūlija, bet stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā vai vēlāk.

Attiecībā uz šiem PAS paziņojumus var iesniegt, sākot no 2022. gada 2. jūlija.

Attiecībā uz PAS, kas stājušies spēkā pirms 2019. gada 1. jūlija, šos nosacījumus nepiemēro.

Paziņojumus sūtīt uz e-pasta adresi: pasts@lrpv.gov.lv.

Vairāk informācijas: Māra Rozenblate, vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos,
tālr. +371 67099600Mara.Rozenblate@lrpv.gov.lv