Patentu valdes bibliotēka veido publiski pieejamu patentu informācijas krājumu, kas tiek komplektēts atbilstoši nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem, rūpnieciskā īpašuma aizsargājošo likumu prasībām, ievērojot pieņemtos lēmumus, kuri Latvijai ir saistoši pēc iestāšanās Eiropas Patentu organizācijā (EPO) un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā (WIPO).

Krājumā pieejamas grāmatas un periodiskie izdevumi, kā arī uzziņu literatūra, normatīvie akti par intelektuālā īpašuma jautājumiem un tēmām, kuras saistītas ar patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem, kā arī pieejami informācijas resursi par autortiesību aspektiem, datorprogrammu aizsardzību, domēniem, negodīgu konkurenci utt.

  • Patentu valdes bibliotēka veido:

Elektroniskais katalogs
informācija par krājumā esošajiem izdevumiem.

Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzība
datubāze, kas satur informāciju par rakstiem no Latvijā un ārzemēs izdotajiem turpinājumizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem, rakstu krājumiem) par rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzības profesionālajiem jautājumiem un pieredzi. Datubāzē ietverti analītikas ieraksti par laika periodu no 2006. gada.
 

  • Abonētās daudznozaru datubāzes:

Lursoft Laikrakstu bibliotēka
datubāze piedāvā Latvijas laikrakstu publikācijas, kas ik dienas tiek papildinātas no jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams pārsvarā no 1994. gada.

Letonika.lv
portāls, kurā pieejama enciklopēdiska uzziņu informācija, dažādu nozaru termini, tulkojošās vārdnīcas, unikāli digitālie resursi par Latviju latviešu valodā. Letonika ietver "Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu", "Terminu vārdnīcu", tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, interneta lappušu norādes u.c.