Izvēloties veikt patentmeklējumu, Jūs iegūsiet informāciju par sava izgudrojuma patentspēju, respektīvi, informāciju, ar kuras palīdzību varēsiet samazināt risku pārkāpt jau kādam piederošas tiesības un pārliecināties, ka Jūsu izgudrojums ir jauns un tam ir izgudrojuma līmenis.

Šī informācija Jums palīdzēs izvēlēties stratēģiju attiecībā uz sava izgudrojuma pielietošanu un aizsardzības apmēru. Ja savlaicīgi iesniegsiet dokumentus patentmeklējuma veikšanai, ziņojumu par patentmeklējumu un rakstisko atzinumu Jūs iegūsiet pietiekami laicīgi, lai varētu pieņemt lēmumu par patentēšanas procedūras turpināšanu. Iegūtā informācija Jums noderēs, pieņemot lēmumu uzsākt patentēšanas procedūru citās valstīs, kas ir jāuzsāk ne vēlāk kā 12 mēnešus no patenta pieteikuma datuma.

Lai saņemtu patentmeklējumu 9 mēnešu laikā no patenta pieteikuma datuma, viena mēneša laikā no šīs informācijas saņemšanas brīža, bet ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc patenta pieteikuma datuma, Patentu valdē jāiesniedz iesniegums par patentmeklējuma veikšanu. (skat. atsauci uz pakalpojumu).

attels

No 2020. gada sākuma Patentu valdes pilotprojekta ietvaros Latvijas izgudrotājiem, pētniekiem un uzņēmējiem tiek nodrošināta iespēja pārbaudīt sava izgudrojuma patentspēju Eiropas Patentu iestādē, kā arī vēlāk saņemt atbalstu patentēšanai ārvalstīs.

Papildus bezmaksas patentmeklējuma un rakstiskā atzinuma saņemšanai no EPI, ir ieviesti divi atbalsta mehānismi nacionālā patenta pieteicējiem – iespēja saņemt atbalstu Starptautiskā patenta pieteikuma (PCT) iesniegšanai, kā arī atbalsts Eiropas patenta pieteikuma ekspertīzei.

Atbalsts starptautiskā pieteikuma iesniegšanai paredz iespēju atgūt pieteicēja veikto PCT pieteikuma maksu (International filing fee). Lai pieteiktos šīs maksas atmaksai, starptautiskajam patenta pieteikumam jābūt iesniegtam Patentu valdē kā saņēmējiestādē.

Savukārt Eiropas patenta būtības ekspertīzes maksas (Examination fee) atmaksa tiks nodrošināta pieteicējiem, kas pēc patentmeklējuma veikšanas uzsākuši Eiropas patenta piešķiršanas procedūru un tajā ticis pieņemts lēmums par Eiropas patenta piešķiršanu.

Pieteicējiem un pārstāvjiem jāņem vērā, ka atbalsts paredz maksu atgūšanu un sākotnēji tās pieteicējam jāapmaksā no saviem līdzekļiem, turklāt piedāvātais atbalsts tiek nodrošināts PCT un Eiropas patenta pieteikumiem, kas iesniegti sākot no 2020. gada 1. janvāra.