Datums 1.–31. maijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta tiešsaiste
SME fund pieteikšanās 1.-31. maijs. Dotācijas maziem un vidējiem uzņēmumiem intelektuālā īpašuma jomā.

Ar mērķi palīdzēt Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos, Eiropas Komisija un ES Intelektuālā īpašuma birojs ir izveidojis 20 miljonu EUR MVU fondu “Idejas stiprākam uzņēmumam”.  

Pieteikumu iesniegšana trešajam posmam no 1. maija līdz 31. maijam.

MVU iespējams pieteikties diviem pakalpojumiem:  

  • 50 % līdzfinansējums preču zīmju un/vai dizainparaugu pamatmaksai par pieteikumu iesniegšanu jebkuras ES dalībvalsts, reģionālā (Beniluksa) vai Eiropas Savienības līmenī  
  • 75 % līdzfinansējums  intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam (IP Scan)  

 

Vairāk informācijas meklē šeit.