Datums 9. marts, 2021
Laiks17.00–18.00
Vieta tiešsaiste
kāpnes uz augšu, zaļi augi.

Pasaules Tirdzniecības organizācijas (WTO) tiešsaistes vebinārs martā:

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu (MMVU) konkurētspējas veicināšana, izmantojot intelektuālo īpašumu un inovācijas – atbalsts MMVU, mazāk attīstītajām valstīm un zaļajām tehnoloģijām / Making MSMEs Competitive through Intellectual Property (IP) and Innovation—Supporting MSMEs, LDCs and Green Technology 

Apraksts: Pasākumā tiks diskutēts par to, kā intelektuālais īpašums un inovācijas var dot iespēju MMVU izstrādāt videi nekaitīgas tehnoloģijas ilgtspējīgai ekonomikai. 

Vebinārā uzstāsies pārstāvji no zaļo tehnoloģiju MMVU, kas izstrādā ilgtspējīgus vai atjaunojamus produktus enerģētikas nozarē, ANO Klimata tehnoloģiju centra un tīkla (CTCN), tīro tehnoloģiju organizācijas Écotech Québec, Apvienotās Karalistes Intelektuālā īpašuma biroja un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas.

Reģistrācijas saite: https://worldtradeorganization.zoom.us/webinar/register/WN_VJIpJIFcQ0SRlGKPIF2e4w