Datums 15. oktobris, 2021
Laiks11.00–12.30
Vieta tiešsaiste
Baneris lekcija Vidzemes Augstskolai

Patentu valde sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu rīko tiešsaistes semināru "Intelektuālais īpašums un tā loma uzņēmējdarbībā’’

Seminārs dalīts divās daļās:

1.daļa

Patentu valdes loma rūpnieciskā īpašuma tiesībās

  • Pakalpojumi;
  • Intelektuālais īpašums: Rūpnieciskais īpašums un autortiesības;
  • Rūpnieciskais īpašums un tā raksturojums;
  • Patents, preču zīme, dizainparaugs.

Lektore: Karīna Breimane, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas vecākā referente.

2. daļa

Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), lai finansiāli atbalstītu Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus ar intelektuālā īpašuma (IĪ) kuponiem viņu IĪ tiesību, proti, preču zīmju un dizainparaugu, aizsardzībai.

Lektore: Katrīna Gulbe, Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas projektu vadītāja-konsultante.

3. daļa

Interaktīvs tests iegūto zināšanu nostiprināšanai

Seminārs pieejams tikai Vidzemes Augstskolas studējošajiem.

Ja arī jūsu uzņēmumu vai mācību iestādi interesē Patentu valdes piedāvātās lekcijas un semināri intelektuālā īpašuma jomā, rakstiet uz ic@lrpv.gov.lv