Datums 15. jūnijs, 2021
Laiks11.00–12.30
Vieta tiešsaiste
Kamera

Eiropas Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) tiešsaistes vebinārs sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi (EPO) 

Intelektuālais īpašums un filmu industrijas nozare – praktiska mūsdienu filmu industrijas analīze 

Vebinārs organizēts sadarbībā ar EPO 

Ievadruna: Patricia Garcia-Escudero Marquez – EUIPO Akadēmija, Noslēguma runa: Xavier Seuba – EUIPO Akadēmija, Cayetana Borrego – EUIPO Klientu nodaļa; Jens Horstmannshoff – EPO; Alina Butuman (moderatore) – EUIPO Starptautiskās sadarbības un juridisko lietu departaments 

Darba valoda: angļu 

Šajā vebinārā uzzināsiet, kā kino industrijas zīmolus un tehnoloģijas var aizsargāt, izmantojot preču zīmes un patentus. Turklāt tiks apspriests, kā šie intelektuālā īpašuma aizsardzības līdzekļi tiek attēloti un izmantoti filmās. Demonstrācijai tiks izmantoti praktiski piemēri un filmu ainas. 

Reģistrācijas saite: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20210615-1000