Datums 1.–31. oktobris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta tiešsaiste
MVU fonda plakāts ar tekstu un sievietes attēlu

Eiropas Komisijas un ES Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) izveidojis 20 miljonu EUR dotāciju programmu - MVU fondu “Idejas stiprākam uzņēmumam”, ar mērķi palīdzēt Eiropas mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos. Programma īpaši noderīga  uzņēmumiem, kas vēlas izstrādāt savu intelektuālā īpašuma stratēģiju vai pieteikt preču zīmes un/vai dizainparaugus valsts, reģionālā vai ES līmenī.  1. oktobrī atklāts sestais pietiekšanās posms līdzfinansējuma saņemšanai mazo un vidējo (MVU) uzņēmumu atbalsta fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” ietvaros. Pieteikumu iesniegšana sestajam posmam noslēgsies 31. oktobrī, šis ir noslēdzošais posms līdzfinansējuma saņemšanai 2021. gada ietvaros.  

MVU iespējams pieteikties diviem pakalpojumiem: 

  • 1.pakalpojums: intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojums (IP Scan) - 75 % līdzfinansējums 

Pakalpojums noteic, ka intelektuālā īpašuma eksperts izpēta konkrēta uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus, kā arī izaugsmes plānus, lai izstrādātu stratēģiju uzņēmuma vajadzībām. Plānots, ka pakalpojums palīdzēs izlemt, kādas intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmums varētu pieteikt, vai kā plānot savu stratēģiju nākotnē. Galarezultātā eksperts klientam nodod rakstisku ziņojumu.  

Intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojuma attiecināmās izmaksas (fiksēta summa) Latvijai - 700 EUR, bet ar fonda starpniecību uzņēmumam būs iespēja atgūt 75% no pakalpojuma izmaksām.  

  • 2.pakalpojums: preču zīmju un/vai dizainparaugu pamatmaksas par pieteikumu iesniegšanu jebkuras ES dalībvalsts, reģionālā (Beniluksa) vai Eiropas Savienības līmenī - 50 % līdzfinansējums  

Pakalpojums paredz, ka uzņēmumam būs iespēja atgūt 50 % no pamatnodevu maksas par vienu vai vairākām preču zīmēm un/vai dizainparaugiem.  

Piemēram, pamatnodevas Eiropas Savienībā: 850 EUR preču zīmei un 230 EUR dizainparaugam, bet Latvijā: 90 EUR preču zīmei un 40 EUR dizainparaugam.  

Uzņēmums nevarēs atgūt 50% finansējumu, ja pirms preču zīmes/dizainparauga pieteikšanas nebūs pieteicies kādā no “Idejas stiprākam uzņēmumam” posmiem un tajā saņēmis apstiprinājumu par kvalificēšanos noteikumiem un apstiprinājumu - EUIPO parakstītu lēmumu par dotācijas piešķiršanu. 

Svarīgi! 

Pirms piesakāt savu uzņēmumu atbalstam: 

Uzņēmums gada laikā varēs iesniegt pieteikumu katram pakalpojumam tikai vienu reizi (1. pakalpojumam vai 2. pakalpojumam, vai abu kombinācijai). Ja piesakāties tikai vienam pakalpojumam vienā posmā, varat pieteikties arī otram pakalpojumam nākamajā posmā. Pretendentam piesakoties atbalstam būs jāapliecina, ka nav pieteicies vai nav jau saņēmis valsts vai ES finansējumu tiem pašiem pakalpojumiem vai daļai no pieprasītajiem pakalpojumiem. 

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 EUR, neatkarīgi no pieprasīto darbību veida. Visu sekmīgo pieteikumu saraksts tiks publicēts EUIPO tīmekļa vietnē: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants  

Ja rodas tehniskas problēmas saistībā ar e-veidlapas iesniegšanu tiešsaistē,  sazinieties ar EUIPO informācijas centru (information@euipo.europa.eu), izskaidrojot savu problēmu. Ja tuvojas termiņa beigas, pievienojiet ekrānšāviņu ar kļūdu, kā arī kļūdas rašanās laika pierādījumu. 

Plašāka informācija par dotācijas programmu latviešu valodā: MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” (Ideas Powered for Business SME Fund) 

Par projektu biežāk uzdotie jautājumi un atbildes meklējami šeit.

Vairāk informācijas: