Ziņas no iestādes
SME fund pieteikšanās 1.-31. maijs. Dotācijas maziem un vidējiem uzņēmumiem intelektuālā īpašuma jomā.
Ar mērķi palīdzēt Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos, Eiropas Komisija un ES Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir izveidojis 20 miljonu EUR MVU fondu “Idejas stiprākam uzņēmumam”. Pieteikumu iesniegšana trešajam posmam sāksies 1. maijā un noslēgsies 31. maijā. Gada garumā plānoti vēl 2 pieteikšanās posmi (jūlijs un septembris).

“Fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir labs atspēriena punkts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas vēlas veikt savu intelektuālā īpašuma tiesību auditu, izstrādāt savu intelektuālā īpašuma stratēģiju vai pieteikt preču zīmes un dizainparaugus reģistrācijai nacionālajā, reģionālajā vai ES līmenī. Minētais fonds un programma ne tikai palīdz iegūt MVU daļēju finansējumu attiecīgajām darbībām, bet arī nodrošina MVU ar izvēlētajiem pieredzējušiem un apmācītiem ekspertiem, kas palīdz identificēt stiprās un vājās puses uzņēmuma intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijā, kā arī iegūt daudz jaunas un vērtīgas informācijas, kas ir pielāgota konkrētā MVU situācijai un vajadzībām.”, komentē Latvijas Patentpilnvarnieku asociācijas prezidents Jevgeņijs Fortūna.

MVU iespējams pieteikties diviem pakalpojumiem:  

  • 50 % līdzfinansējums preču zīmju un/vai dizainparaugu pamatmaksai par pieteikumu iesniegšanu jebkuras ES dalībvalsts, reģionālā (Beniluksa) vai Eiropas Savienības līmenī  

Pakalpojums paredz, ka uzņēmumam ir iespēja atgūt 50 % no pieteikuma pamatmaksas par vienu vai vairākām preču zīmēm un/vai dizainparaugiem.  Piemēram, pieteikuma pamatmaksa Eiropas Savienībā: 850 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 425 EUR) un 230 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 115 EUR), bet Latvijā: 90 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 45 EUR) un 40 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 20 EUR).   

Uzņēmums nevarēs atgūt 50% finansējumu, ja pirms preču zīmes/dizainparauga pieteikšanas nebūs pieteicies kādā no “Idejas stiprākam uzņēmumam” posmiem un tajā saņēmis apstiprinājumu par kvalificēšanos noteikumiem un apstiprinājumu - EUIPO parakstītu lēmumu par dotācijas piešķiršanu.  

  • 75 % līdzfinansējums  intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam (IP Scan)  

Pakalpojums noteic, ka intelektuālā īpašuma eksperts izpēta konkrēta uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus, kā arī izaugsmes plānus, lai izstrādātu stratēģiju uzņēmuma vajadzībām. Plānots, ka pakalpojums palīdzēs izlemt, kādas intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmums varētu pieteikt, vai kā plānot savu stratēģiju nākotnē. Galarezultātā eksperts klientam nodod rakstisku ziņojumu.   

Intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojuma attiecināmās izmaksas (fiksēta summa) Latvijai - 700 EUR, bet ar fonda starpniecību uzņēmumam ir iespēja atgūt 75% no pakalpojuma izmaksām.  

CEĻVEDIS PRETENDENTIEM detalizētāk informē par pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Svarīgi!  

Pirms piesakāt savu uzņēmumu atbalstam:  

·         Pārliecinieties, ka Jūsu uzņēmums atbilst maza un vidēja uzņēmuma oficiālajai definīcijai (angļu valodā - EUIPO, latviešu valodā - LIAA resurss)   

·         Iepazīstieties ar saturu projekta tīmekļa vietnē un pārliecinieties, ka varat atbildēt ar “jā” uz visiem jautājumiem kontrolsarakstā pieteikuma iesniedzējiem.   

·         Iepazīstieties ar pamatnostādnēm pretendentiem  

Uzņēmums gada laikā varēs iesniegt pieteikumu katram pakalpojumam tikai vienu reizi (1. pakalpojumam vai 2. pakalpojumam, vai abu kombinācijai). Ja piesakāties tikai vienam pakalpojumam vienā posmā, varat pieteikties arī otram pakalpojumam nākamajā posmā. Pretendentam, piesakoties atbalstam, būs jāapliecina, ka nav pieteicies vai nav jau saņēmis valsts vai ES finansējumu tiem pašiem pakalpojumiem vai daļai no pieprasītajiem pakalpojumiem.  

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 EUR, neatkarīgi no pieprasīto darbību veida. 

Visu sekmīgo pieteikumu saraksts tiks publicēts EUIPO tīmekļa vietnē: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants   

Ja rodas tehniskas problēmas saistībā ar e-veidlapas iesniegšanu tiešsaistē vai rodas jebkādi citi jautājumi,  sazinieties ar EUIPO informācijas centru, rakstot uz information@euipo.europa.eu un izskaidrojot savu problēmu. Ja tuvojas termiņa beigas, pievienojiet ekrānšāviņu ar kļūdu, kā arī pierādījumu par kļūdas rašanās laiku.

Lai precizētu informāciju saistībā ar lēmumu par dotācijas piešķiršanu, lūgums rakstīt uz - grants.smefund@euipo.europa.eu. Savukārt, lai precizētu informāciju saistībā ar atlīdzināšanas procesu, sazinieties ar EUIPO, rakstot uz e-pastu - payments.smefund@euipo.europa.eu.

 

Plašāka informācija par MVU fondu latviešu valodā: MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” (Ideas Powered for Business SME Fund)  

Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes meklējiet šajā saitē.  

 

Vairāk informācijas: