Ziņas no iestādes
WIPOdirektors2022
Attēlā: WIPO ģenerāldirekors Daren Tang (centrā pa kreisi), tiekoties ar Patentu valdes direktoru Agri Batalauski (otrais no kreisās puses) un Izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktore Līga Lārmane (pirmā no kreisās puses). WIPO ģenerāldirektora vietnieks Reģionālās un nacionālās attīstības sektorā Hasan Kleib (centrā pa labi), WIPO Pārejas un attīstīto valstu departamenta direktors Habip Asan (pirmais no labās puses) un WIPO Centrāleiropas, Baltijas valstu un Vidusjūras valstu departamenta vadītāja Virag Halgand (otrā no labās puses).

Patentu valdes direktors Agris Batalauskis šonedēļ Ženēvā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) 63. asamblejas ietvaros tikās ar WIPO ģenerāldirektoru Darenu Tangu. 

Tikšanās laikā tika apspriestas ciešākas sadarbības iespējas nākotnē, kas ir ļoti būtisks solis intelektuālā īpašuma aizsardzības veicināšanai Latvijā. Kā arī D. Tangs sveica Patentu valdes direktoru ar pievienošanos Intelektuālā īpašuma ģimenei (Intelectual property family). 

Kā uzsvēra Patentu valdes direktors A. Batalauskis: “Mūsu uzdevums šobrīd ir aktīvi pilnveidot un attīstīt intelektuālā īpašuma sistēmu Latvijā.” 

Skatoties nākotnē un domājot par attīstības perspektīvām, nenoliedzami viens no būtiskākajiem aspektiem ir sabiedrības informētība par intelektuālā īpašuma jautājumiem, strādājot uz iespējami plašu mērķgrupu loku. Sasaucoties ar Patentu valdes jau šobrīd uzsākto mērķtiecīgo virzību informācijas ērtai un ātrai pieejamībai vienotā platformā, tikšanās laikā tieši šāds modelis tika atzīts par piemērotāko un labāko sabiedrības informēšanai. Kas nozīmē, ka, vadoties pēc “one stop shop” principa, visiem ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītajiem pakalpojumiem gan informācijai un citiem nozīmīgiem rīkiem jābūt pieejamiem vienkopus.  

Īpaši atzinīgi tika novērtēta Baltijas reģiona sadarbība un reģionālā mērogā noslēgtais sadarbības līgumus.  

“Šis ir pirmais šāda veida reģionālais sadarbības līgums intelektuālā īpašuma jomā un ir lielisks piemērs citām sadarbības teritorijām,” atzīmēja D. Tangs. 

Šī gada martā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Baltijas valstu zinātnisko institūciju tehnoloģiju pārneses centriem (TTO), kas paredz ciešāku sadarbību zināšanu un tehnoloģiju pārnesē, kā arī intelektuālā īpašuma aizsardzībā. Tādējādi juridiski nostiprinot starptautisko tīklu starp 16 Baltijas valstu zinātniskajām institūcijām un trīs nacionālajām intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijām, kas praksē savu sadarbību īsteno jau vairākus gadus.  

Domājot par turpmāko attīstību - pakalpojumu un informācijas ērtāku pieejamību, Patentu valdes direktors izteica interesi arī nākotnē izmantot WIPO piedāvātos tehniskos risinājums.  

“Pirms gada pievienojāmies un sākām izmantot WIPO digitālās piekļuves pakalpojumus (DAS), attīstoties un sekojot līdzi informācijas digitalizācijas tendencēm, Patentu valde ar laiku varētu paplašināt vērienu, pievienojoties arī WIPO globālajām datubāzēm,” skaidro Patentu valdes direktors A. Batalauskis.  

Tāpat tikšanās laikā tika apspriests jau septembrī gaidāmais reģionālais seminārs tiesnešiem, ko rīko  Patentu valde sadarbībā ar WIPO un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO). Seminārs norisināsies no šī gada 5. līdz 6. septembrim Daugavpilī īpaši aicinot piedalīties tiesnešus un tiesu jomu speciālistus, kuri specializējušies intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.  

Tikšanās noslēgumā WIPO ģenerāldirektors Darens Tangs un Patentu valdes direktors Agris Batalauskis vienojās turpināt un paplašināt sadarbību, stiprinot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un sabiedrības informēšanu.  

Vairāk par asamblejas atklāšanu un norisēm lasi: Patentu valde pārstāv Latviju Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas asamblejā 

Informāciju sagatavoja: 

Elīna Gaile

Vadošā referente
Elina.Gaile [at] lrpv.gov.lv