Ziņas no iestādes
Agris Batalauskis

14. jūlijā Ženēvā atklāta Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) asambleja. Tajā piedalās 900 delegāti no 193 dalībvalstīm. Latviju šajā nozīmīgajā forumā pārstāv Patentu valdes direktors Agris Batalauskis (attēlā) un Izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktore Līga Lārmane.

Atklājot asambleju, WIPO ģenerāldirektors Darens Tangs aicināja delegātus turpināt darbu, lai pārveidotu intelektuālo īpašumu (IĪ) par spēcīgu darbavietu, investīciju, uzņēmējdarbības izaugsmes un ekonomikas attīstības dzinuli.

"Krievijas iebrukums Ukrainā. Globālā inflācija. Pārtraukumi pārtikas un enerģijas piegādes ķēdēs. Mūsu globālā situācija joprojām ir ārkārtīgi sarežģīta. Tāpēc mums jāpieņem šie izaicinājumi un jāturpina savs darbs, veidojot globālās IĪ ekosistēmas nākotni,” sacīja ģenerāldirektors Tangs.

Asamblejā, kas ilgs līdz 22. jūlijam, delegāti vērtēs WIPO darbu, ņemot vērā ar inovācijām saistīto aktivitāšu pieaugumu, kā arī IĪ globalizācijas tendences.

Jāatzīmē, ka kopējie globālie izdevumi pētniecībai un attīstībai, kas ir viens no plānotās inovatīvās darbības rādītājiem, Covid-19 pandēmijas laikā turpināja augt. Un pagājušajā gadā lielo korporāciju izdevumi pētniecībai un attīstībai, auguši par aptuveni 10 procentiem.

Ģenerāldirektors atzīmēja arī rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības pieteikumu skaita pieaugumu. Ar WIPO starpniecību iesniegto starptautisko patentu, preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu skaits 2021. gadā sasniedza rekordaugstu līmeni. Tanga kungs uzsvēra arī, ka WIPO finansiālais stāvoklis ir stabils un ir līdzekļu uzkrājumi, ko ieguldīt jaunos projektos, instrumentos, prasmēs un dalībvalstu pārstāvniecību attīstībā.

Otrdien, 19. jūlijā, WIPO prezentēs savas jaunās Global Awards programmas pirmo kārtu uzvarētājus. Atzinību saņems izcili uzņēmumi un privātpersonas, kas izmanto intelektuālo īpašumu, lai radītu pozitīvu ekonomisko ietekmi gan pašu mājās, gan ārvalstīs. 2022. gada Global Awards galvenā uzmanība  pievērsta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas veido pasaules ekonomikas mugurkaulu.

Vēl, savā atklāšanas uzrunā, Tanga kungs uzsvēra, ka aizvadītajā periodā darbs virzījies uz priekšu četrās galvenajās jomās:

  • Plaša izpratnes veicināšana par IĪ.
  • Globālās IĪ kopienas saliedēšana, lai dalītos ar idejām, veidotu to īstenošanas praksi un risinātu aktuālas mūsdienu problēmas.
  • Pakalpojumu, datu un zināšanu nodrošināšana, lai palīdzētu uzņēmējiem un politikas veidotājiem.
  • Ietekmīgu projektu īstenošana, kas novatoriem dod iespējas izmantot IĪ savai izaugsmei.

"Lai kādi būtu mūsu izaicinājumi un grūtības, globālā intelektuālā īpašuma kopiena var un tai vajadzētu izmantot mūsu atbalstīto novatoru un radītāju dinamismu, enerģiju un optimismu un turpināt mūsu kopīgi iesākto pārveides ceļu," uzrunas noslēgumā sacīja Tanga kungs.

Informāciju sagatavoja:

Andris Vanadziņš

Vecākais referents
Andris.Vanadzins [at] lrpv.gov.lv