Ziņas no iestādes
MVU fonds, ietaupiet līdz 1500 eur

Šodien, 1. septembrī, atklāts jau piektais pieteikšanās posms līdzfinansējuma saņemšanai mazo un vidējo (MVU) uzņēmumu atbalsta fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” ietvaros. Fonda ietvaros MVU ir iespēja atgūt līdz pat 1500 EUR no maksas par intelektuālā īpašuma pakalpojumiem. Pieteikumu iesniegšana piektajam posmam noslēgsies 30. septembrī.  

Līdz šim Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) izveidotā fonda atbalstam pieteikušies jau 75 Latvijas MVU, kuri kopumā pieteikušies 116 pakalpojumam. Latvijas uzņēmumu pārstāvji atzinīgi vērtē MVU fonda sniegto atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī procesa gaitu kopumā. Virknei Latvijas MVU ir tikusi sniegta iespēja aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, saņemot vērā ņemamu finansējumu. Vienlaikus uzņēmumi pozitīvi vērtē sadarbības pieredzi ar ekspertiem un sniegto pakalpojuma kvalitāti, saņemot intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumu.  

20 miljonu EUR atbalsta fonds MVU “Idejas stiprākam uzņēmumam” tika izveidots 2020. gada nogalē ar mērķi palīdzēt MVU apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos.   

Detalizētāk par abiem pakalpojumu veidiem, kuriem iespējams pieteikties MVU:    

1. Pakalpojums: 50 % līdzfinansējums preču zīmju un/vai dizainparaugu pamatmaksai par pieteikumu iesniegšanu jebkuras ES dalībvalsts, reģionālā (Beniluksa) vai Eiropas Savienības līmenī. 

Pakalpojums paredz, ka uzņēmumam ir iespēja atgūt 50 % no pieteikuma pamatmaksas par vienu vai vairākām preču zīmēm un/vai dizainparaugiem. Piemēram, pieteikuma pamatmaksa Eiropas Savienībā: 850 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 425 EUR) un 230 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 115 EUR), bet Latvijā: 90 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 45 EUR) un 40 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 20 EUR).     

Uzņēmums nevarēs atgūt 50 % finansējumu, ja pirms preču zīmes/dizainparauga pieteikšanas nebūs pieteicies kādā no “Idejas stiprākam uzņēmumam” posmiem un tajā saņēmis apstiprinājumu par kvalificēšanos noteikumiem un apstiprinājumu - EUIPO parakstītu lēmumu par dotācijas piešķiršanu.    

2. Pakalpojums: 75 % līdzfinansējums  intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam (IP Scan). 

Pakalpojums noteic, ka intelektuālā īpašuma eksperts izpēta konkrēta uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus, kā arī izaugsmes plānus, lai izstrādātu stratēģiju uzņēmuma vajadzībām. Pakalpojums palīdz izlemt, kādas intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmums varētu pieteikt, vai kā plānot savu stratēģiju nākotnē. Gala rezultātā eksperts klientam nodod rakstisku ziņojumu.     

Intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojuma attiecināmās izmaksas (fiksēta summa) Latvijai - 700 EUR, bet ar fonda starpniecību uzņēmumam ir iespēja atgūt 75% no pakalpojuma izmaksām.    

 

CEĻVEDIS PRETENDENTIEM detalizētāk informē par pakalpojuma sniegšanas kārtību. 

Plašāka informācija no EUIPO par MVU fondu latviešu valodā: MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” (Ideas Powered for Business SME Fund)   

Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par fondu meklējiet šajā saitē.   

Vairāk informācijas: