Nozares ziņas
Bauhauss 2024

Lai veicinātu ilgtspējīgu, dizainiski iekļaujošu, ekonomiski pamatotu un inovatīvu projektu īstenošanu, izsludināta pieteikšanās "Jaunā Eiropas Bauhaus" 2024. gada konkursam, kur projektus iespējams pieteikt četrās kategorijās un divās apakškategorijās. 

“Jaunā Eiropas Bauhaus” konkurss tiek rīkots jau ceturto reizi, lai mudinātu eiropiešus radīt un īstenot projektus ilgtspējīgai un iekļaujošai nākotnei. Veidojot tiltus starp dažādām vidēm, izmantojot starpdisciplīnu pieeju un balstoties uz līdzdalību visos līmeņos, “Jaunais Eiropas Bauhaus” ir iniciatīva, kas stimulē sabiedrības pārveidi saskaņā ar trim nešķiramām vērtībām: ilgtspēju, iekļaušanu, kā arī estētiku un cilvēku pieredzes kvalitāti, izmantojot dizainu, pozitīvas emocijas un ieguvumus, ko sniedz kultūra. 

Pieteikšanās līdz 10. novembra plkst. 20.00 pēc Latvijas laika (plkst. 19.00 pēc Centrāleiropas laika) iniciatīvas oficiālajā platformā, kur arī pieejamas vadlīnijas konkursantiem un cita noderīga informācija. 

Pieteikumi konkursā tiek pieņemti šādās kategorijās:  

  1. Saiknes atjaunošana ar dabu 

  1. Piederības sajūtas atgūšana 

  1. Prioritātes noteikšana vietām un cilvēkiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams 

  1. Cikliskās industriālās ekosistēmas veidošana un dzīves cikla domāšanas atbalstīšana. 

Visiem pieteikumiem ir jāatspoguļo “Jaunā Eiropas Bauhaus” vērtības, vienlaikus nodrošinot to, ka vietējo kopienu līdzdalība un redzējums ir procesa centrā. 

Katrā no šīm kategorijām ir noteikti vēl divi paralēli konkursi: 

  1. “Jaunie Eiropas Bauhaus čempioni” – tiks izvērtēti esošie un pabeigtie projekti ar skaidriem un pozitīviem rezultātiem. 

  1. “Jaunās Eiropas Bauhaus Rising Stars” — tiks izvērtētas idejas, ko iesnieguši jaunie talanti, kuri nav vecāki par 30 gadiem. Koncepcijas var būt dažādos attīstības līmeņos, sākot no idejām ar skaidru plānu līdz prototipa līmenim. 

2024. gada konkursā paredzēts pievērst uzmanību reģioniem visā ES, kas saskaras ar intensīvākiem sociālekonomiskiem ierobežojumiem, un vietām, kurām ir akūta nepieciešamība attīstīties uz oglekļa neitrālu ekonomiku. Ceturtā daļa no balvām tiks piešķirta projektiem un koncepcijām ar pozitīvu transformējošu lomu šajos reģionos. Attiecīgo reģionu saraksti ir pieejami rokasgrāmatā pieteikumu iesniedzējiem. 

Pirmo reizi konkursā var iesniegt projektu pieteikumus un koncepcijas arī no Ukrainas. Lai atbalstītu un novērtētu apņemšanos radīt Ukrainā labākus apstākļus, tiks piešķirt īpaša atzinība par Ukrainas atjaunošanas centieniem. 

Pavisam 2024. gada konkursā tiks piešķirtas 20 balvas, laureāti katrā no kategorijām saņems naudas balvu 10 000 – 30 000 eiro apmērā. Balvas tiks pasniegtas “Jaunā Eiropas Bauhaus” festivāla laikā Briselē 2024. gada 17.–21. aprīlī. 

"Jaunais Eiropas Bauhaus” ir radoša iniciatīva, kas nojauc robežas starp zinātni un tehnoloģijām, mākslu, kultūru un sociālo iekļaušanu, un cenšas ar dizaina palīdzību rast risinājumus ikdienas problēmām. Konkurss iedibināts 2020. gadā. 

Iniciatīvas mērķi : 

  • padarīt nākotnes dzīves telpas vieglāk piekļūstamas un cenas ziņā pieejamākas, 

  • mobilizēt dizainerus, arhitektus, inženierus, zinātniekus, studentus un radošos prātus dažādās disciplīnās, lai nāktu klajā ar jaunu skatījumu uz ilgtspējīgu dzīvesveidu, 

  • uzlabot ES pilsoņu dzīves pieredzes kvalitāti, 

  • sniegt finansiālu atbalstu inovatīvām idejām un produktiem, izmantojot ad hoc uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un koordinētas programmas. 

Informāciju sagatavoja:

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv