Nozares ziņas
Dators ar rokām

IĪT (intelektuālā īpašuma tiesību) ekonomiskie rādītāji. 2021. gada jūnija atjauninājums.  

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 2021. gada maijā nāca klajā ar publisku pētījumu par Covid19 krīzes ekonomisko ietekmi uz nozarēm, tostarp visām intelektuālā īpašuma tiesībām (IPR-intensive), preču zīmēm (TM-intensive), dizainparaugiem (DES-intensive), patentiem (PT-intensive) un autortiesībām (CR-intensive).  

Apskatot IĪT rādītājus laika periodā no aprīļa līdz jūnijam, redzami ļoti pozitīvi rādītāji aprīlī, taču maijā un jūnijā vērojams kritums, kas skaidrojams ar ierobežojumu pastiprināšanu. 

2021. gada aprīlī tika reģistrēts pieauguma tempa maksimums visos rādītājos:  

  • patentu  un dizainparaugu  nozarēs tika reģistrēts pieauguma temps vairāk nekā 40% (salīdzinājumā ar pagājušā gada kritumu - 30%);  

  • intelektuālā īpašuma tiesību  un preču zīmju  nozarēm novērots pieaugums 30% apmērā (salīdzinājumā  ar pagājušā gada kritumu - 20%);  

  • autortiesību nozarē uzrādīja maksimālo pieaugumu + 12% (salīdzinājumā ar pagājušā gada kritumu -6%). 

Konkrētā mēneša rādītāji tiek salīdzināti ar iepriekšējā gada to pašu mēnesi, bet 2021. gada jūnijs tika salīdzināts ar pirmo mēnesi (2020. gada maiju), kuru daļēji ietekmēja ierobežojošie pasākumi. 

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Observatorija) ik pēc 3 mēnešiem publicē jaunākos IĪT rādītājus, lai uzraudzītu atkopšanās posmu Covid-19 ekonomiskās krīzes kontekstā. Dati tiek atjaunoti par 2021. gada periodu un Eiropas Savienību (ES) kopumā, jo īpaši četrām lielākajām dalībvalstīm (Vācija, Francija, Itālija, Spānija).   

EUIPO pētījums par Covid-19 krīzes ekonomisko ietekmi uz nozarēm, kurās plaši tiek izmantotas IĪT pieejams šeit

Plašāka informācija un dati par ziņojumu pieejami šeit.  

Informāciju par citām Observatorijas publikācijām Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē

 

Informāciju sagatavoja: