Nozares ziņas Uzņēmējiem
MVU

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) fondam "Idejas stiprākam uzņēmumam" veiksmīgi noslēdzies otrais atbalsta gads un 2022. gadā saņemts 161 Latvijas MVU pieprasījums, kas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš. Fonds sniedz finansiālu atbalstu Eiropas Savienības (ES) MVU intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesību aizsardzībai, kur 2022. gadā bija iespēja pieteikties daļējai naudas atmaksai par kādu no darbībām:

  • IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums (IP Scan);
  • Preču zīmju un dizainparauga pieteikumi;
  • Nacionālie patentu pieteikumi.

Līdz šim fonda ietvaros sniegts atbalsts teju 22 tūkstošiem MVU visās 27 ES valstīs. Visvairāk pieteikumu ir saņemts no uzņēmumiem Spānijā (3622), Polijā (2746), Itālijā (2429) un Francijā (1855). Lielākā daļa uzņēmumu pieprasīja preču zīmju un dizainparaugu dotācijas (21 504), bet nacionālo patentu pieteikumiem, kas ir jauns papildinājums 2022. gada MVU fondam, saņēma 2208 pieteikumus no visas ES, tajā skaitā 10 bija Latvijas patentu pieteikumi.

MVU skaitļos

Latvijas uzņēmumi kopumā ir pieteikušies 236 pakalpojumiem. Pieprasījumi no Latvijas MVU fondam lielākoties bija no ražošanas sektorā iesaistītajiem uzņēmumiem, kam sekoja vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares, kā arī pakalpojumu nozares uzņēmumi.

“Latvijā un ES kopumā tieši mazo un vidējo uzņēmējdarbība nosaka ekonomiskās attīstības tempus un virza inovācijas. Apjomīgi, visas ES valstis aptveroši pētījumi apliecina – MVU kas aizsargā savu intelektuālo īpašumu un to prasmīgi komercializē, ir ievērojami augstāks attīstības potenciāls nekā uzņēmumiem, kas to nedara. Preču zīmes, patenta, dizainparauga reģistrācija sekmē investīciju piesaisti, ceļ reputāciju, vairo uzņēmuma un tā darbinieku ienākumus. Galvenais iemesls bezrūpīgai attieksmei pret savu intelektuālo īpašumu ir priekšstats, ka tiesību reģistrācija ir sarežģīts, ilgs un dārgs process. MVU fonda sniegtais finansiālais un konsultatīvais atbalsts ir lieliska iespēja atbrīvoties no novecojušiem mītiem un pievērsties sava intelektuālā īpašuma tiesību auditam,” saka Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

Aicinām Latvijas uzņēmumus būt tālredzīgiem, izmantot iespēju un pieteikties MVU atbalsta fonda "Idejas stiprākam uzņēmumam" līdzfinansējuma saņemšanai arī 2023.gadā. Pieteikumu iesniegšana MVU fonda finansējuma saņemšanai pieejama no 2023. gada 23. janvāra un turpināsies līdz pat gada nogalei 15. decembrim. Līdzekļi pieejami rindas kārtībā.

MVU ir iespēja saņemt 90% līdzfinansējumu intelektuālā īpašuma priekšizpētei. Šis pakalpojums nodrošina iespēju ar profesionāla patentpilnvarnieka palīdzību veikt sava uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesību auditu un izstrādāt intelektuālā īpašuma stratēģiju. Iegūstot 90% finansēto atmaksu, uzņēmumam Latvijā priekšizpētes pakalpojums izmaksā tikai ap 70 eiro.

75% līdzfinansējumu piešķir preču zīmes vai dizainparauga un patentu pieteikumam ne tikai nacionālā, bet arī ES līmenī. Šī gada jaunums ir 50% līdzfinansējums augu šķirņu aizsardzībai ES līmenī.

Plašāk par fondu "Idejas stiprākam uzņēmumam" lasiet ŠEIT.

Pieteikšanās fondam: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/online-services/sme-fund

Papildus tiešsaistes rīks, kas palīdz apzināt intelektuālā īpašuma priekšrocības: https://business.ideaspowered.eu/

Plašāka informācija:

Māra Vilciņa

Projekta vadītāja
Mara.Vilcina [at] lrpv.gov.lv