Ziņas no iestādes

Preču zīmju un dizainparaugu īpašniek! Covid - 19 pandēmijas ierobežojumu dēļ Patentu valdes pakalpojumu saņemšana klātienē bija ierobežota un ir iespējams, ka tādēļ nevarējāt saņemt preču zīmes vai dizainparauga reģistrācijas apliecību. Informējam Jūs, ka turpmāk reģistrācijas apliecību ir iespējams saņemt Patentu valdē, Citadeles ielā 7/70, iepriekš piesakoties pa tālruni 67099600 vai rakstot uz e-pastu valde@lrpv.gov.lv .