Jaunumi
Piedāvātie e-pakalpojumi

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju un rūpējoties par iedzīvotāju drošību, Patentu valde aicina klientus primāri pakalpojumus pieprasīt attālināti un izmantot piedāvātos e-pakalpojumus, klātienes pakalpojumus izvēloties tikai galējas nepieciešamības gadījumā. 

Atgādinām, ka visus rūpnieciskā īpašuma objektus – patentus, preču zīmes, un dizainparaugus – ir iespējams ātri un ērti aizsardzībai pieteikt tiešsaistē! Tādēļ, lai mazinātu Covid-19 izplatību, lūdzam iesniegt pieteikumus attālināti – tiešsaistē vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtīt uz e-pasta adresi: valde@lrpv.gov.lv, vai arī sūtīt pa pastu uz adresi: Rīgā, Citadeles iela 7/70, LV - 1010.  

Lai saņemtu konsultāciju par preču zīmju, dizainparaugu un patentu pieteikumu iesniegšanu, aicinām zvanīt uz konsultanta tālruni +371 67099600 vai +371 67226628, vai arī uzdot savus jautājumus rakstiski – sūtot tos uz e-pasta adresi: valde@lrpv.gov.lv

Īpašos gadījumos klientu apkalpošanu klātienē tiks atļauta pēc iepriekšēja pieraksta, par to iepriekš vienojoties telefoniski +371 67099600 vai e-pastā: valde@lrpv.gov.lv, attiecībā uz Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes (turpmāk – RĪAP) pakalpojumiem – vienojoties telefoniski +371 67099637 vai e-pastā: laura.klige@lrpv.gov.lv, attiecībā uz Patentu valdes bibliotēkas pakalpojumiem - iepriekš vienojoties telefoniski +371 67220117 un, ja klients var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Pakalpojuma sniegšana klātienē ir pieļaujama, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā nepārsniedz 15 minūtes. 

Klātienē klientu apkalpošanu nodrošina tikai “zaļajā režīmā”. Tas nozīmē, ka gan Patentu valdes darbinieki, gan klienti var sniegt un saņemt klātienes pakalpojumus tikai ar derīgiem Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem.  

Ierodoties Patentu valdē, lūdzam būt atbildīgiem un ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus – izmantot medicīniskā sejas maska vai respirators (ne zemākas klases kā FFP2, bez vārsta) , ieturēt 2 metru distanci, ievērot roku un respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai.   

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Patentu valdes pakalpojumus klātienē nav tiesību saņemt personām, kurām ir:  

  • noteikta pašizolācija;  

  • noteikta mājas karantīna vai izolācija;  

  • elpceļu infekcijas slimības pazīmes.