intelektuālā īpašuma dienas plakāts 2021

2021. gadā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) par savu mērķi ir izvirzījusi aktualizēt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ideju nozīmi intelektuālā īpašuma jomā. 

Ikviens MVU sākas ar ideju, kas tiek attīstīta, lai vēlāk varētu ieņemt savu vietu tirgū. Ideja, kas tiek kopta un pilnveidota, kļūst par intelektuālā īpašuma aktīvu. Tādējādi tā var veicināt uzņēmējdarbības attīstību, ekonomikas atveseļošanos un pat cilvēku progresu. Laikā, kad nepieciešamība veicināt ekonomikas atlabšanu ir īpaši augsta, Pasaules intelektuālā īpašuma diena izgaismo MVU nozīmīgo lomu ekonomikā un to, kā šie uzņēmumi var izmantot intelektuālā īpašuma tiesības, lai veidotu spēcīgāku, konkurētspējīgāku un ilgtspējīgāku biznesu.  

MVU ir valstu ekonomikas mugurkauls un veido aptuveni 90 procentus no pasaules uzņēmumiem, nodarbina aptuveni 50 procentus no pasaules darbaspēka un rada līdz pat 40% no valsts ienākumiem daudzās jaunās ekonomikas valstīs. 

Pasaules intelektuālā īpašuma diena 2021. gadā uzsver, cik svarīga ir WIPO un reģionālo intelektuālā īpašuma iestāžu nozīme visā pasaulē, radot labvēlīgus apstākļus MVU inovāciju un radošuma veicināšanai, ekonomikas atveseļošanai un darbavietu radīšanai. 

Par Intelektuālā īpašuma dienu:  

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada 26. aprīļa tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena. 

Pasaules Intelektuālā īpašuma dienu tradicionāli atzīmē 26. aprīlī, jo 1970. gadā šajā datumā tika dibināta Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). 

Plašāka informācija pieejama šeit>>

 

Informāciju sagatavoja:

Lelde Saulīte - Rozīte

 Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra

 Informācijas pakalpojumu nodaļas

 Projektu vadītāja - konsultante

 Tālr.: 67220113

 E-pasts: lelde.saulite-rozite@lrpv.gov.lv