Nozares ziņas
Dati datorā

IĪT (intelektuālā īpašuma tiesību) ekonomiskie rādītāji. 2021. gada marta atjauninājums. 

Preču zīmju (TM-intensive), dizainparaugu (DES-intensive), patentu (PT-intensive), kā arī nozarēs, kurās plaši tiek izmantotas IĪT (IPR-intensive), 2021. gada martā pirmo reizi gada laikā tika reģistrēti pozitīvi rādītāji. Kā jau tika prognozēts, patentu un dizainparaugu nozarēs 2021. gada martā reģistrēta spēcīgāka un ātrāka atkopšanās ar izmaiņu tempiem virs 10%. 

Savukārt autortiesību (CR-intensive) nozarē no 2020. gada jūlija līdz septembrim tika reģistrēti pozitīvi rādītāji, bet pēc tam sekoja otrs kritums, kas skaidrojams ar to, ka pakalpojumu nozari vairāk ietekmēja sociālā distancēšanās. 

Konkrētā mēneša rādītāji tiek salīdzināti ar iepriekšējā gada to pašu mēnesi, bet 2021. gada marts tika salīdzināts ar pirmo mēnesi (2020. gada februāri), kuru daļēji ietekmēja ierobežojošie pasākumi. 

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Observatorija) katru ceturksni atjauno IĪT rādītājus, lai uzraudzītu atkopšanās posmu 2021. gadā un arī vēlāk Eiropas Savienībā (ES) kopumā, bet jo īpaši četrās lielākajās dalībvalstīs (Vācija, Francija, Itālija, Spānija). 

2021. gada pavasarī maijā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) iepazīstināja ar pētījumu par COVID-19 krīzes ekonomisko ietekmi uz nozarēm, kurās plaši tiek izmantotas IĪT, kurā apkopoti ES dalībvalstu dati līdz 2020. gada decembrim. 

Plašāka informācija un dati par ziņojumu pieejami šeit.    

Informāciju par citām Observatorijas publikācijām Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē

 

Informāciju sagatavoja: