Nozares ziņas
kopīgais paziuņojums

Šodien, 2024. gada 22. martā, Eiropas Savienības dalībvalstu intelektuālā īpašuma biroji publicējuši kopīgo paziņojumu "Preču zīmju pieteikumi, kas iesniegti ar negodprātīgu nolūku". Šis Kopīgais paziņojums kalpos kā pamatnostādnes Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam, Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojam un dalībvalstu intelektuālā īpašuma birojiem, lietotāju asociācijām, kā arī pieteikumu iesniedzējiem, prasītājiem un to pārstāvjiem.

Šobrīd tie ir vienojušies par vienotās prakses dokumentu attiecībā uz preču zīmēm, lai nodrošinātu vienotu izpratni par vispārējo negodprātības jēdzienu un citiem jēdzieniem, tostarp terminoloģiju, kas saistīta ar to novērtēšanu, kā arī par faktoriem un scenārijiem, kas var izrādīties būtiski negodprātības novērtējumā.

Tas būs plaši un viegli pieejams un nodrošinās precīzu un vispusīgu skaidrojumu par principiem, uz kuriem pamatota vienotā prakse. Šie principi ir paredzēti vispārējai piemērošanai, un to mērķis ir aptvert lielāko daļu gadījumu. Lai gan negodprātīga nolūka novērtējums vienmēr tiks veikts katrā gadījumā atsevišķi, principi kalpo kā pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka dažādas attiecīgās iestādes, tostarp dalībvalstu intelektuālā īpašuma biroji, nonāk pie līdzīga un paredzama rezultāta. Vienotajā praksē ir sniegts principu kopums par to, kā novērtēt negodprātīgu nolūku preču zīmju pieteikumos, neatkarīgi no procesa veida, kurā tie tiek novērtēti.

Vienotā prakse stājas spēkā 2024. gada 22. martā.

Vairāk informācijas par paziņojumu Patentu valdes tīmekļvietnē: šeit. 

Vairāk informācijas par paziņojumu EUIPO tīmekļvietnē: šeit.

Biežāk uzdotie jautājumi angļu valodā: šeit