Nozares ziņas
Atenas.konference

Eiropas Intelektuālā īpašuma pasniedzēju tīkla (EIPTN) 14. ikgadējā konference norisināsies Grieķijā, Atēnās no 21. līdz 22. oktobrim. To atbalsta - Eiropas Patentu iestādes (EPO) Eiropas Patentu akadēmija un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) akadēmija . 

EIPTN mērķis ir pulcēt intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pasniedzējus no visas Eiropas, lai dalītos idejām par labāku praksi IĪT apgūšanā. Prioritārie mērķi ir palielināt informētību par: 

  • inovācijām IĪT apmācībās; 
  • problēmu analīzē balstītu mācīšanu un mācīšanos; 
  • daudznozaru tematikas apgūšanu; 
  • intelektuālā īpašuma (IĪ) tematikas izzināšanu ar IĪ profesionāļu (patentpilnvarnieku un tehnoloģiju pārneses centru darbinieku) iesaisti. 

Šogad konference atkal notiks klātienē Harokopio universitātes skaistajās telpās netālu no Akropoles. Ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies, konference norisināsies hibrīda formātā. 

Galvenais akcents – izcilība un novatorisms IĪ tematikas apguvē 

Šī gada galvenās tēmas – izcilība IĪ tematikas apguvē, akadēmiskā un pedagoģiskā pētniecība kā atbalsts izglītošanai, IĪ ētika un pētnieciskais darbs. 

Dalībnieki varēs iepazīt jaunus, attīstošus apmācību veidus, novērtēt progresīvus paņēmienus izglītošanā, kas veicina sekmīgu IĪ tematikas apgūšanu. Konferencē uzmanību koncentrēsim uz: 

  • jaunākajām pētnieku publikācijām par pedagoģiskajām metodēm, kas būtiski veicina apmācību kvalitātes uzlabošanu; 
  • attālināto mācību un eksāmenu norises uzlabošanu; 
  • ētiku IĪT mācībās un saistītajā pētniecībā; 
  • vasaras e-programmu iespēju izmantošanu. 

Ņemot vērā konferences neformālo raksturu, aicinātie runātāji negatavos pilna apjoma referātus. Būs 20 minūšu prezentācijas par IĪT mācīšanas pieredzi, kam sekos jautājumi – atbildes.  

Saskaņā ar ikgadējo konferenču tradicionālo praksi EPO un EUIPO arī rīkos “labākās prakses” sesiju, kas veltīta intelektuālā īpašuma mācību materiālu ilustrēšanai un apspriešanai, jo īpaši tiešsaistes publikācijām un rīkiem, kas atvieglo IĪT pasniedzēju darbu. 

Kā iesaistīties 2022. gada EIPTN konferencē? 

Ja vēlaties piedalīties EIPTN 14. gadadienas konferencē, sniedzot īsu prezentāciju par kādu no iepriekšminētajiem jautājumiem, lūdzu, nosūtiet piedāvātās prezentācijas nosaukumu un 500 vārdu kopsavilkumu uz: info@eiptn.eu. Konferences darba valoda - angļu. 

Prezentāciju nosūtīšanas termiņš ir 2022. gada 7. septembris. Pēc tam EIPTN komiteja atlasīs piedāvājumus, vērtējot to novatorismu un iespējamo ieguldījumu intelektuālā īpašuma apmācībās. 

Finansiāls atbalsts  

Atlasīto prezentāciju autori, uzrādot izdevumu dokumentāciju, saņems finansiālu atbalstu ceļojumam uz/no Atēnām un izmitināšanu tur par summu, kas nepārsniedz 450 eiro.  

Citi konferences delegāti – IĪ skolotāji, jomas profesionāļi, laipni aicināti apmeklēt konferenci un iesaistīties debatēs.  

Plašāka informācija par to, kā reģistrēties un konferences programma septembra sākumā būs pieejama Eiropas intelektuālā īpašuma skolotāju tīkla tīmekļa vietnē: EIPTN 

Informāciju sagatavoja:  

Andris Vanadziņš

Projektu vadītājs
Andris.Vanadzins [at] lrpv.gov.lv