Ziņas no iestādes
Vizuālis ziņai

Patentu valde aicina pieteikties klientus, kuri vēlas saņemt bezmaksas 30 minūšu konsultāciju ar profesionālo patentpilnvarnieku.  

Konsultāciju dienas - 2. aprīlī, 10. aprīlī, 17. aprīlī, 24.aprīlī. Konsultācijas sniegs "AAA LAW LATVIA", profesionālā patentpilnvarniece Olga Vahatova un patentu aģentūra "TRIA ROBIT”.

Pakalpojums ir paredzēts ikvienam interesentam,  kurš vēlas saņemt juridiskas konsultācijas par patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem, tai skaitā par patentspēju izgudrojumiem, preču zīmes stiprumu un labākajām aizsardzības iespējām.  

Konsultācijā arī būs iespējams uzdot citus ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistītus juridiska rakstura jautājumus saistībā ar  līgumu slēgšanu, tiesību pārkāpumiem, tiesvedību, kā izvairīties no citu personu tiesību pārkāpšanas, kā izstrādāt patentu, preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus iesniegšanai attiecīgajās nacionālajās un starptautiskajās iestādēs. 

Šī pakalpojuma mērķis nav sniegt visu klientam interesējošo un nepieciešamo informāciju - to paveikt 30 minūšu laikā nav iespējams. 

Lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu konsultācijai atvēlēto laiku, iesakām rūpīgi tai sagatavoties: 

  1. palīgs preču zīmes pieteicējam
  2. biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par preču zīmēm
  3. biežāk uzdotie jautājumi - preču zīmju starptautiskā reģistrācija
  4. padomi dizainparauga pieteicējam
  5. biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par dizainparaugiem;
  6. kas jāzina pirms patenta pieteikuma iesniegšanas.

Konsultācijas laikā saņemsiet informāciju par nākamo nepieciešamo darbību, kā arī būs iespējams nodibināt kontaktus un, ja nepieciešams, vienoties par tālāku sadarbību.   

Pakalpojums “Bezmaksas konsultācija ar profesionālo patentpilnvarnieku” klientiem tiks piedāvāts visa gada garumā, sekojiet līdzi tuvākajiem konsultāciju laikiem Patentu valdes tīmekļa vietnē. 

Lai pieteiktos konsultācijai lūgums rakstīt uz pasts@lrpv.gov.lv, jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 67223169.