Ziņas no iestādes Uzņēmējiem
MVU fonda plakāts ar tekstu un sievietes attēlu

1. oktobrī, atklāts sestais pietiekšanās posms līdzfinansējuma saņemšanai mazo un vidējo MVU atbalsta fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” ietvaros. Fonda ietvaros MVU ir iespēja atgūt līdz pat 1500 EUR no maksas par intelektuālā īpašuma pakalpojumiem. Pieteikumu iesniegšana sestajam posmam noslēgsies 31. oktobrī, kas vienlaikus ir arī noslēdzošais pieteikšanās posms līdzfinansējuma saņemšanai 2021. gada ietvaros.

MVU fonda sniegtās iespējas ir labs atspēriena punkts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas vēlas veikt savu intelektuālā īpašuma tiesību auditu, izstrādāt savu intelektuālā īpašuma stratēģiju vai pieteikt preču zīmes un dizainparaugus reģistrācijai nacionālajā, reģionālajā vai ES līmenī. 

Pakalpojumi iedalīti divās grupās – 1. pakalpojums: 75 % līdzfinansējums intelektuālā īpašuma priekšizpētei un 2. pakalpojums: 50 % līdzfinansējums preču zīmes vai dizainparauga pieteikumam.

No pakalpojumiem Latvijā vispieprasītākais pakalpojums ir  līdzfinansējums Eiropas Savienības preču zīmes pieteikuma pamatmaksai, kas uzņēmumiem ļauj ietaupīt līdz 425 EUR par vienu preču zīmes pieteikumu.  Otrs pieprasītākais pakalpojums ir  līdzfinansējums intelektuālā īpašuma priekšizpētei. Šis pakalpojums nodrošina iespēju ar profesionāla patentpilnvarnieka palīdzību veikt sava uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesību auditu un izstrādāt intelektuālā īpašuma stratēģiju. Iegūstot 75 % finansēto atmaksu, uzņēmumam Latvijā priekšizpētes pakalpojums izmaksā tikai līdz 175 EUR.

Līdz šim Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) izveidotā fonda atbalstam pieteikušies jau 83 Latvijas MVU, kas kopumā pieteikušies 139 pakalpojumam. Latvijas uzņēmumu pārstāvji atzinīgi vērtē MVU fonda sniegto atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai un procesa gaitu kopumā. Uzņēmumi pozitīvi vērtē sadarbības pieredzi ar ekspertiem un sniegto pakalpojuma kvalitāti, saņemot intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumu. 

Patentu valdes aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai par MVU fonda iniciatīvas norisi 2022. gadā Patentu valdes tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos.

20 miljonu EUR atbalsta fonds MVU “Idejas stiprākam uzņēmumam” tika izveidots 2020. gada nogalē, lai palīdzētu MVU apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos.

Detalizētāk par abiem pakalpojumu veidiem, kuriem iespējams pieteikties MVU:  

1. Pakalpojums: 75 % līdzfinansējums  intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam (IP Scan).    

Pakalpojums noteic, ka intelektuālā īpašuma eksperts izpēta konkrēta uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus, kā arī izaugsmes plānus, lai izstrādātu stratēģiju uzņēmuma vajadzībām. Pakalpojums palīdz izlemt, kādas intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmums varētu pieteikt, vai kā plānot savu stratēģiju nākotnē. Galarezultātā eksperts klientam nodod rakstisku ziņojumu.     

Intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojuma attiecināmās izmaksas (fiksēta summa) Latvijai - 700 EUR, bet ar fonda starpniecību uzņēmumam ir iespēja atgūt 75 % no pakalpojuma izmaksām.    

2. Pakalpojums: 50 % līdzfinansējums preču zīmju un/vai dizainparaugu pamatmaksai par pieteikumu iesniegšanu jebkuras ES dalībvalsts, reģionālā (Beniluksa) vai Eiropas Savienības līmenī.

Pakalpojums paredz, ka uzņēmumam ir iespēja atgūt 50 % no pieteikuma pamatmaksas par vienu vai vairākām preču zīmēm un/vai dizainparaugiem. Piemēram, pieteikuma pamatmaksa Eiropas Savienībā: 850 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 425 EUR) un 230 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 115 EUR), bet Latvijā: 90 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 45 EUR) un 40 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 20 EUR).     

Uzņēmums nevarēs atgūt 50 % finansējumu, ja pirms preču zīmes/dizainparauga pieteikšanas nebūs pieteicies kādā no “Idejas stiprākam uzņēmumam” posmiem un tajā saņēmis apstiprinājumu par kvalificēšanos noteikumiem un apstiprinājumu - EUIPO parakstītu lēmumu par dotācijas piešķiršanu.    

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 EUR, neatkarīgi no pieprasīto darbību veida.

CEĻVEDIS PRETENDENTIEM detalizētāk informē par pakalpojuma sniegšanas kārtību. 

Plašāka informācija no EUIPO par MVU fondu latviešu valodā: MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” (Ideas Powered for Business SME Fund)   

Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par fondu meklējiet šajā saitē.   

Vairāk informācijas:  

Māra Vilciņa

Projekta vadītāja
Mara.Vilcina [at] lrpv.gov.lv