Nozares ziņas
Inventor award 2022

Līdz š.g. 1. oktobrim Eiropas Patentu iestāde (EPO) un Patentu valde aicina individuālos izgudrotājus, uzņēmējus, pētniecības institūtus, universitātes, profesionālās asociācijas un ikvienu interesentu pieteikt izgudrojumus un to izgudrotājus Eiropas Izgudrotāju balvai 2022 (European Inventor Award 2022). 

Galvenais nosacījums, lai varētu nominēt prestižajai balvai – izgudrojumam ir jābūt piešķirtam Eiropas patentam un tam ir jābūt spēkā vismaz vienā Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstī. Nominētajiem izgudrojumiem jābūt ar augstu inovācijas pakāpi, praktisku pielietojumu, tirgus potenciālu Eiropā un skaidri saskatāmu pienesumu ekonomikai un sabiedrībai, kā, piemēram, palielināts darba vietu skaits, dzīves kvalitātes celšana vai dabas aizsardzība. Atlases procesā EPO eksperti un neatkarīga starptautiska žūrija izvērtēs ne tikai izgudrojumu tehnoloģisko oriģinalitāti, bet arī to ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī kandidātu biogrāfiju. 

Šogad Eiropas Izgudrotāju balva tiek piešķirta sešās kategorijās: 

  • Rūpniecība: par izcilām un veiksmīgām tehnoloģijām, kuras patentējuši lieli Eiropas uzņēmumi. 

  • Pētniecība: progresīviem izgudrotājiem, kuri strādā universitātēs vai pētniecības centros.  

  • Mazie un vidējie uzņēmumi: par izciliem izgudrojumiem mazos un vidējos uzņēmumos.  

  • Valstis ārpus Eiropas: izgudrotājiem, kuri nav Eiropas pilsoņi, bet kuriem piešķirts Eiropas patents. 

  • Mūža ieguldījums: godinot individuāla Eiropas izgudrotāja mūža ieguldījumu. 

  • Jauno izgudrotāju balva: lai rosinātu jaunus izgudrotājus uz inovācijām, EPO pirmo reizi izsludina nomināciju, kurai var pieteikt/var pieteikties jaunie izgudrotāji vecumā līdz 30 gadiem. 

Apbalvojumus piešķirs svinīgā ceremonijā 2022. gada jūnijā. 

Prasības un nosacījumi balvas pretendentiem 

Nominantu pieteikšana apbalvojumam 

Par apbalvojumu: 

Eiropas Izgudrotāju balva kopš 2006. gada katru gadu tiek pasniegta par izciliem sasniegumiem sociālajā, ekonomikas un tehnoloģiju attīstībā. Balva godina individuālos izgudrotājus un izgudrotāju grupas, kuru novatoriskais darbs sniedz atbildes mūsdienu izaicinājumiem, veicinot sociālo attīstību, ekonomisko izaugsmi un labklājību. 

Informāciju sagatavoja: