Ziņas no iestādes
INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS UN MAZIE UN VIDĒJIE UZŅĒMUMI 2021 gada 21. maijs

Patentu valde aicina ikvienu interesentu, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus, apmeklēt izglītojošu semināru “Intelektuālais īpašums un mazie un vidējie uzņēmumi”, kas notiks tiešsaistē 21.maijā no plkst. 10:00 līdz 13:00.

Semināru ievadīs Patentu valdes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Graube, kura norāda: “Šis laiks ir īpaši piemērots tam, lai ikviens uzņēmējs stiprinātu savu darbību, izglītotos un aizsargātu savu biznesu gan no ekonomiskā skatu punkta, gan intelektuālā īpašuma jomā. Vēlamies ikvienam interesentam sniegt iespēju piedalīties seminārā, kur ar prezentācijām uzstāsies Eiropā atzīti eksperti, lai celtu mūsu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju.”

Ar pirmo prezentāciju “Intelektuālais īpašums un mazie un vidējie uzņēmumi no WIPO perspektīvas” uzstāsies Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Intelektuālā īpašuma uzņēmējdarbības nodaļas padomniece Tamara Nanyakkara. Turpinājumā ES Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Klientu departamenta pārstāvis Sébastien Hanck stāstīs par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem intelektuālā īpašuma jomā. Savukārt, trešā prezentācija būs veltīta atbildēm uz jautājumu “Kā aizsargāt kvalitātes zīmi kā preču zīmi?”, ko sniegs intelektuālā īpašumu tiesību firmas “EGYP” pieredzējušais jurists Benjamin Fontaine. Detalizēta darba kārtība pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē: https://ieej.lv/MVUseminars.

Pasākumam tiks nodrošināts tulkojums no angļu uz latviešu valodu. Ikvienam semināra dalībniekam būs iespēja uzdot sevi interesējošos jautājumus, kā arī piedalīties diskusijās. Dalība seminārā iespējama tikai iepriekš reģistrējoties tiešsaistē: https://ieej.lv/MVUregistracija.

Pēc semināra notiks Patentu valdes sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Dizaineru savienību organizētā “Gada preču zīme 2020” apbalvošanas ceremoniju, ko būs iespējams vērot arī tiešsaistē interneta portālā www.tvnet.lv.

Par Patentu valdi

Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā. Iestādes galvenās funkcijas ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā, pildīt Latvijai saistošas starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas, reģistrēt tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektiem, uzturot attiecīgos reģistrus un sniedzot nepieciešamos pakalpojumus šajā jomā, kā arī veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.