Ziņas no iestādes

Starptautiski atzīta sertifikāta iegūšana ir apliecinājums, ka Patentu valde ir uzticama, uz kvalitāti un attīstību vērsta organizācija, kuras sniegtie pakalpojumi atbilst klientu vajadzībām un normatīvo aktu prasībām. Pēc Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 2020. gada publicētajiem datiem Latvijā ir izsniegti 868 šādi sertifikāti, no kuriem 11 izsniegti valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm. 

2021. gada augustā sekmīgi noritēja organizācijas DNV, kas ir viena  no vadošajiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem pasaulē, veiktais pirmais pārsertifikācijas audits Patentu valdes kvalitātes vadības sistēmai par atbilstību starptautiskā standarta ISO 9001:2015 “Kvalitātes vadības sistēmas" prasībām.  ISO sertifikāts ir viens no pasaulē atzītākajiem un pazīstamākajiem kvalitātes standartiem.  

Patentu valdē ir sertificētas visas pamatdarbības jomas:  

  • preču zīmju reģistrācija un pēcreģistrācijas procedūras;  

  • preču zīmju starptautiskās reģistrācijas pieteikumu sagatavošana;   

  • preču zīmju starptautisko reģistrāciju ekspertīze;  

  • dizainparaugu reģistrācija un pēcreģistrācijas procedūras;  

  • dizainparaugu starptautisko reģistrāciju ekspertīze;  

  • patentu piešķiršana un pēcpiešķiršanas procedūras;  

  • Eiropas patentu attiecināšana vai apstiprināšana;  

  • papildu aizsardzības sertifikātu piešķiršana;  

  • informācijas pakalpojumu sniegšana par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību;  

  • profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena organizēšana un saraksta kārtošana. 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām tika uzsākta 2017. gadā, ar mērķi uzlabot Patentu valdes sniegto pakalpojumu kvalitāti. 2018. gadā, ieviešanas periodā, notika apjomīgs darbs pie iestādes pamatprocesu izvērtēšanas, tika pārskatīta un aktualizēta nepieciešamā dokumentācija, izstrādātas pamatprocesu plūsmas shēmas, kā arī veiktas darbinieku apmācības. Šī darba rezultātā 2018. gada nogalē tika veikts kvalitātes vadības sistēmas ārējais audits un saņemts pirmais vadības sistēmas sertifikāts, kas apliecina, ka Patentu valdes kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša standarta ISO 9001:2015 prasībām. Veicot veiksmīgu vadības sistēmas pārsertifikāciju ik pēc 3 gadiem, iestāde šo sertifikātu  turpina saglabāt. 

Informāciju sagatavoja: 

Inta Miķelsone

Kvalitātes un risku vadītāja
Inta.Mikelsone [at] lrpv.gov.lv