Intelektuālā īpašuma informācijas centrs sniedz informatīvu atbalstu izgudrotājam, uzņēmējam, inženierim, dizaineram, kā arī jebkuram tehnisku un radošu ideju ģenerētājam, palīdz orientēties rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā.

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs informē sabiedrību par intelektuālā īpašuma, īpaši par izgudrojumu patentu, preču zīmju, dizainparaugu tiesību aizsardzības jautājumiem, rīko konferences, seminārus, apmācības, piedalās izstādēs un īsteno citas sabiedrības informēšanas aktivitātes. Sniedz informācijas pakalpojumus intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, veic patentu informācijas, dizainparaugu, preču zīmju meklējumus.

Patentu valdes bibliotēka veido specializētu intelektuālā īpašuma informācijas krājumu, veido elektronisko katalogu, apkopo informāciju un veido tiešsaistes un lokālos informācijas resursus, sniedz vispārējo uzziņu informāciju. Patentu valdes bibliotēkas lietošanas noteikumi.