Intelektuālā īpašuma informācijas centrs

Patentu valdes bibliotēka

Rīga, Raiņa bulvāris 15, 3. stāvs

Tālrunis: +371 67220117

E-pasts: ic@lrpv.gov.lv