1
2
3
4
5

Ziņas no iestādes

20.01.2021
Informējam, ka 2021. gada 20. janvārī publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums...
18.01.2021
Bijušais Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis savus pienākumus Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) Starptautiskās sadarbības un juridisko lietu departamenta (SSJLD)...
11.01.2021
Eiropas Komisijas un ES Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) izveidojis 20 miljonu EUR dotāciju programmu - MVU fondu “Idejas stiprākam uzņēmumam”, ar mērķi palīdzēt Eiropas mazajiem un vidējiem...
04.01.2021
No 2020. gada 1. līdz 31. decembrim Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebilduma lietās: PEPPER / PEPPER; PEPPER (RIAP/2020/M 74 315-Ie);...

Nozaru ziņas

26.01.2021
Divu dienu tiešsaistes pasākums nodrošināja platformu, lai varētu diskutēt par mākslīgo intelektu, tā ietekmi uz intelektuālo īpašumu un iespējamos ieguvumus, ko tas varētu dot patentu iestādēm un...
26.01.2021
Datums: 22 -23. marts, 2021. Organizators: EUIPO Starptautiskās sadarbības un juridisko lietu departaments. Vieta: Tiešsaistē. Darba valoda: angļu, sinhronais tulkojums franču un spāņu valodās....
25.01.2021
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada 26. aprīļa tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena. Pasaules Intelektuālā īpašuma dienu tradicionāli...
05.01.2021
WIPO Tieslietu institūts laidis klajā jau otro biļetenu WIPO Docket. Atskatoties uz 2020. gadu, WIPO Tieslietu institūts ir pateicīgs ikvienam par ieguldījumu un dalību 2020. gadā, kas ļāva...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

 

Twitter ziņas

  • Patentu valde Eiropas Patentu iestādes (@EPOorg ) rīkotā konference "Patentu loma mākslīgā intelekta virzītā pasaulē" informēja p… t.co/1pE166MfPB
    7 stundas 7 minūtes ago
  • Patentu valde Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) aicina piedalīties Trešajā intelektuālā īpašuma mediācijas k… t.co/4c4DRQqroT
    8 stundas 42 minūtes ago
  • Patentu valde Pasaules Intelektuālā īpašuma diena! 2021. gadā WIPO par savu mērķi ir izvirzījusi pievērsties mazo un vidējo uzņē… t.co/YvLiv7mG4G
    1 diena 10 stundas ago