1
2
3
4
5

Ziņas no iestādes

20.03.2019
Informējam, ka 2019. gada 20. martā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums.
13.03.2019
Š.g. 9. martā Patentu valde piedalījās Junior Achievement Latvija (JA Latvija) īstenotajā skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākumā “CITS BAZĀRS pavasarī” – informējot par rūpnieciskā īpašuma...
01.03.2019
No 2019. gada 1. līdz 28. februārim Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: HYPERCARD / HYPERCARD (RIAP/2019/M 72 684-Ie); FALK /...
18.02.2019
Patentu valde aicina Latvijas vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu skolēnus – no 4. līdz 12. klasei – pieteikties video konkursā “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”. Lai...

Nozaru ziņas

19.03.2019
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) nāk klajā ar pētījumu par viltotu un pirātisku preču tirdzniecības tendencēm....
19.03.2019
Eiropas Patentu iestādē (EPO) iesniegto patentu pieteikumu skaits pagājušajā gadā pieauga par 4,6%, sasniedzot 174 317 (2017. gadā: 166 594). EPO gada pārskats par 2018. gadu liecina, ka ir pieaudzis...
01.03.2019
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas akadēmija (WIPO Academy) arī šogad piedāvā plašas apmācību iespējas intelektuālā īpašuma jomā. Akadēmijas 2019. gada apmācību katalogā ir apkopoti šogad...
07.01.2019
Ķīna joprojām notur līderes pozīcijas patentu, preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu skaita ziņā. Jāatzīmē, ka intelektuālā īpašuma aizsardzības priekšrocības novērtē ne tikai Ķīnas, bet arī...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

 

Twitter ziņas