1
2
3
4

Ziņas no iestādes

20.07.2017
Informējam, ka 2017. gada 20. jūlijā publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums.
19.07.2017
10. konkurss LATVIJAS DIZAINERU SAVIENĪBAS BALVA DIZAINĀ 2017 nodrošina dizaineriem, to līdzautoriem, dizaina pasūtītājiem un izpildītājiem iespēju izcelt savu veikumu dizaina projektos, būt...
03.07.2017
No 2017. gada 1. līdz 30. jūnijam Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: viva / VIVA (RIAP/2017/M 70 032-Ie); OIL-IN / OI-LIN (...

Nozaru ziņas

18.07.2017
Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (turpmāk – Novērošanas centrs) ir nācis klajā ar pētījumu “Inovāciju aizsardzība ar komercnoslēpumu un patentu: noteicošie faktori...
19.06.2017
Pirms dažām dienām tika publicēts 2017. gada Globālais inovāciju indekss “Global Innovation index” (GII) ar tēmu „Inovācijas uztur pasauli” (Innovation Feeding the World). Kopš 2007. gada šo pārskatu...
19.06.2017
2017. gada 15. jūnijā, Venēcijā, svinīgā apbalvošanas ceremonijā Eiropas Patentu iestāde (EPO) pasniedza balvas Eiropas izcilākajiem izgudrotājiem. Eiropas Izgudrotāju balva 2017 (European Inventor...
15.06.2017
Viena no tiesībsarga funkcijām ir pārliecināties, vai valsts pārvalde ievēro labas pārvaldības principu, proti, vai valsts pārvalde rīkojas tiesiski un lietderīgi, vai ir atklāta pret sabiedrību un...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

Twitter ziņas