1
2
3
4
5

Ziņas no iestādes

01.11.2019
No 2019. gada 1. līdz 31. oktobrim Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās: KETO / Ketho (RIAP/2019/M 73 091-Ie); SAGA / Saga; SAGA...
24.10.2019
Pēdējais Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījums “Strauji augošie uzņēmumi un intelektuālā īpašuma tiesības” (High-growth firms and intellectual property rights) parāda, ka...
20.10.2019
Informējam, ka 2019. gada 20. oktobrī publicēts Patentu valdes oficiālā izdevuma „Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi” jaunākais numurs, kurš pieejams tīmekļa vietnes sadaļā Oficiālais izdevums...
16.10.2019
Gan profesionāliem, gan arī vēl topošiem dizaineriem ir nepieciešamas zināšanas par savu darbu aizsardzības iespējām ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Nepietiekama šo juridisko jautājumu izpratne...

Nozaru ziņas

11.11.2019
No 2019. gada 11. novembra DesignView meklēšanas rīkā pieejami Ekvadoras Intelektuālā īpašuma tiesību valsts dienesta dizainparaugu dati. Līdz ar Ekvadoras reģistrēto dizainparaugu iekļaušanu...
30.10.2019
Kļuva pieejama jauna ES Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Ideas Powered @ School intelektuālā īpašuma tīmekļvietne, kas palīdzēs skolēniem visā Eiropas Savienībā (ES) attīstīt savas radošuma,...
21.10.2019
No 2019. gada 21. oktobra TMview meklēšanas rīkā pieejami Lihtenšteinas Firstistes Valsts pārvaldes Ekonomikas departamenta Intelektuālā īpašuma biroja preču zīmju dati. Līdz ar Lihtenšteinas...
18.10.2019
2019. gada maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/933, ar kuru izdarīti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 469/2009 (2009. gada 6. maijs) par...

Izziņas

par preču zīmju, patentu, dizainparaugu pieteikumiem:

 (+371) 67099600

par informācijas pakalpojumiem:

 (+371) 67226628

 

Twitter ziņas